HTML

A blogról

Tapasztalatok, gondolatok, spirituális módszerek bemutatása, életünk kívül és belül.

Tegyél magadért

Könyvek
http://zoldkor.com/

Önismereti Tanfolyamok
http://zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html

A honlapunk elérhetősége: www.zoldkor.com

2017.04.17. 17:00 Zöldkör

A Spiritualitás korszakai a Zodiákus jegyeiben

Ebben a cikkben egy nagyon izgalmas és újszerű megközelítéssel megnézzük, hogy a Spiritualitás milyen utat járt be a különböző korokban, és mindezt a Zodiákus jegyeinek segítségével fogjuk megtenni! Végig követhetjük a Szellem útját a Matéria felé, és minden kedves olvasó egyúttal be is pozícionálhatja magát és saját fejlettségét a különböző szintek és stádiumok összehasonlításával. :)

A Zodiákust és annak jegyeit hajlamosak vagyunk úgy interpretálni, hogy vannak a „Bikák”, „Bakok”, Kosok”, „Mérlegek”, vagyis hogy egy születési képletben kinek hol áll a Nap bolygó, illetve melyik Zodiákus jegyben állt virtuálisan akkor, amikor az illető született. Néha képesek vagyunk kicsit tágítani a horizontunkat, és akkor már jelenségeket, színeket, formákat is rendelni egy-egy Zodiákus jegyhez.

Maga a Zodiákus köre azonban a Létezés Bölcsője. Minden benne foglaltatik, és nagyon gyönyörű rendszerként a megnyilvánult világ minden jelensége, törvényszerűsége és folyamatai leírhatóak benne.

Ezt fogjuk most megtenni: megnézzük a Zodiákus jegyeit, felfedezve, hogy az adott jegy alap-jellegzetességei és folyamatuk teljességgel egyezik a Szellemnek a Matéria felé haladó ívével. :)

1. Halak

Az Őskezdet, az ŐsEgység energiája. A Zodiákusban a Halak jelképezi a Teljes és Maradéktalan Egységet, az Egy-et. Elmével beláthatatlan távolságra a jelenlegi kortól és tapasztalásoktól, az Ősidők kezdetén és még az előtt: gyakorlatilag minden előtt.

Ezt az Ősegységi állapotot tekinti minden hagyomány a Paradicsomnak, a Mennyországnak, az Aranykornak, amikor Szellem és Matéria nem váltak még külön. Minden vallás és az emberi létezés minden aspektusa ennek az Egységnek a helyreállítására való törekvésekből áll, legyenek azok a legvilágibb vágyak és törekvések, vagy a legszellemibbek.

Az összes hagyomány és vallás bír egy olyan ŐsEggyel, bárhogy is nevezze, amiből minden keletkezését, Ősokát eredezteti. Legyen az a természettudományos Kozmosz, az ógörög és a felvilágosodás korában a Logosz, az őskeresztény archaikus Isten, a modernebb Mennyország, Paradicsom, az óhindu Purusha, a Vishnu-formájú ParamAtman, a Shiva-formájú ParamAtman, a mindent átható (ős)lények, a formával nem illetett zsidó Jahve és az iszlám Allah.

Kozmosz:cosmos-hd-wallpaper-1.jpg

Logosz:
cosmos-2.jpg

Isten és a Mennyország:istenesmennyorszag.jpg

Purusha:
purusha.jpg

ParamAtman-Vishnu (Észak-Indiában) és ParamAtman-Shiva (Dél-Indiában):vishnushiva.jpg

Jahve:
maxresdefault.jpg

Allah:
kaaba_hd_wallpapers_2014_155.jpg

Együtt:
1_halak-vizonto.jpg

Itt még minden romlatlan, Eredeti Egy.

2. Vízöntő

A Zodiákus következő állomása a Szellemből a Matéria felé haladva. Itt a hagyományos értelemben vett Anyag, Matéria még nem jelent meg, de az Egység ideája igen, és ez a nem-Egység ideáját is előfeltételezi kontraszt-anyagként. A Létezés itt Idea-szinten már elkezd önmaga tudatára ébredni, és megjelenik a Dialektika Hármassága, a Tézis-Antitézis-Szintézis Elve, Ideája.

Ez szintén megtalálható a természettudományok Proton-Elektron-Neutron hármasában, az ógörög-latin és a felvilágosodás korának Háromszög-ábrázolásaiban, a kereszténységben, mint Atya-Fiú-Szentlélek, a hindu TriMurti, az iszlám Allah-Mohamed-Gábriel dialektikája. A zsidó vallás is, mely ŐsElvében maximálisan monoteisztikus, magába foglalja mindezt a Hármasságot, mint Isten-Mózes-Frigyláda, Jahve-Ábrahám-Izsák vagy a Menorah, a maga középső ágával és a balra-jobbra nyúló három-három ágaival, és ezzel összesen is három részre osztásával (középső-bal-jobb).

Proton-Elektron-Neutron:
shutterstock_55969915.jpg

Ógörög-Latin-Újkor:
3kollazs.jpg

Atya-Fiú-Szentlélek:
3atyafiuszentlelek.jpg

Hindu TriMurti:
3trimurti.jpg

Allah-Mohamed-Gábriel (Allah nem-ábrázolva):
3allahmohamedgabreiel.jpg

Jahve-Ábrahám-Izsák:
maxresdefault_1.jpg

Együtt:
2kollazs.jpg

Itt a Vízöntő szakaszban az Eredeti Egy megindult magából, elkezdett kilépni, de az Anyag, a Matéria nem született meg.

3. Bak

A Matéria, az Anyag születésének helye a Bak jegye és korszaka. A Matéria/Matter szó minden nyelvben a Baj, a Gond jelentésével bír, azaz amikor kilépünk a nem-megnyilvánult Egységből (Halak) és a fizikailag nem-megnyilvánult Ideák szintjéről (Vízöntő), megjelenik a Baj: a fizikai világ, a fizikai anyag, a fizikai létezés.

Nagyon érdekes, hogy a Matter (Anyag) szó maximálisan felfedezhető az Anya szóban is, mint Mother (angol), Mutter (német), Matr (szanszkrit): vagyis az Anya az, aki Anyagi, Fizikai testtel felruház bennünket, az Anyán keresztül érkezünk az Anyagba, a Fizikai világba.

A Teremtett Világ létrehozatala szintén megtalálható minden hagyományban, vallásban, kultúrában. A hindu ŐsTojás, VilágTojás, a zsidó-keresztény Teremtéstörténet, a Genezis, a fizika és a csillagászat ŐsRobbanása, az Anyag Keletkezése.

Hindu:
hindu.jpg

Zsidó-Keresztény Genezis:
genesis-account-of-creation.jpg

Gnosztika:
gnostic-of-the-creation-of-the-world-genesis-bible-musehcom-muse-heaven-stars-hd-wallpaper-genesis-394748c2a3df5f03f4d202b2a0cca0e0-large-1672396.jpg

ŐsRobbanás:
6a00d8341bf7f753ef01b8d15bdf06970c.jpg

Együtt:
1kollazs.jpg

Ugyanakkor minden hagyományban megtalálható a Paradicsomból kiűzetés is, amikor a Szellemből, az Egy-ből, az Egységből meg kell indulni a Matéria, a Teremtett Világ felé: és ezzel együtt az Elmúlás, a Halandóság felé is, melyek mind rímelnek a Bak ’Halál, Hiány, Nihil, Nincs, Fizikai Anyag’ terminológiájára.

Zsidó-Keresztény:
james_jacques_joseph_tissot_adam_and_eve_driven_from_paradise_google_art_project.jpg

michelangelos-the-expulsion-of-adam-and-eve.jpg

Hindu ShivaShakti:
head.jpg

Egyiptomi-Görög:
gw557h320.jpg

Együtt:
2kollazs_1.jpg

4. Nyilas

A Paradicsomi kiűzetés után az Anyagba, elérkezünk a Halak szakasz utáni Második Aranykor-hoz, a Nyilas szakaszba érve. Az első három szakaszban, mint Halak-Vízöntő-Bak nem volt értelme annak a szónak, hogy Spiritualitás, hiszen minden Lélek volt. A Matéria a Bak szakasszal és az után érkezett meg, így a Nyilas tökéletesen illeszkedik ebbe a folyamatba, ahol is Kifelé-Felfelé áradó energiákat, Bőséget, Spiritualitást és Rendet jelent.

Ez a Megnyilvánult Világ első fizikailag is létező és funkcionáló szakasza. Ez az Aranykor, ahol a népek élén PapKirályok álltak, egy személyben vezetve a szellemi és a világi ügyeket, a társadalmak Békében, Prosperitásban és Erkölcsben, Lelkiségben, Szellemiségben éltek. (Mind a Nyilas jegy magasabb szintjének kulcsszavai). Ez az az Aranykor, melyre legendák utalnak, de valódi és biztos tudással nem rendelkezünk róla. Néhányan egyébként álmodni szoktak vele, vagy furcsa 'deja vu' szerűen be-bevillan egy kép erről a korról. 

000-pyramid.jpg

dreams_of_atlantis_by_flaviobolla-d9mqhqb.jpg

heavenly.png

maxresdefault_2.jpg

15311939-egyptian-papyrus-with-elements-of-egyptian-ancient-civilization-stock-photo.jpg

xwatlantis08.jpg

mayan_civilization_by_boosoohoo-d5jq8xu.jpg

Együtt:
3_nyilas.jpg

A Nyilas jelképezte korszakban valószínűleg annyira jól mentek a dolgok, olyan szintű volt az Egység, Béke, Rend, Erkölcs, hogy túl sokminden mást mondani róla nem is igazán tudunk. Az emberek szándékai itt még elementárisan az Egységbe, a Lélekbe visszajutásról szóltak, de egyúttal nagyon közel is voltak hozzá, tekintve, hogy nem régóta vált külön a Szellem a Matériától.

Míg a Halak és a Vízöntő korszak hossza nem értelmezhető, hiszen nincs Matéria, ahogy a Bak sem, a Nyilas az első reprezentált kor, melyben már van Idő. Mégis, valószínűleg egészen más volt az időérzékelés, és a mi idő-képünk alapján valószínűleg eonokig tartott ez a Nyilas-szakasz.

5. Skorpió

A Nyilas után a Skorpió jegye következik a Zodiákusban. A Skorpió vöröses-fekete energia, bomlás, beszorult Mars, így a Nyilas korszak szinte végtelennek tűnő idillje után következett a Skorpió szakasza, ahol megindul az első Felbomlás és Átalakulás, Újrarendeződés témája.

Ez a szakasz is minden kultúrában megjelenik, és akár hisszük, akár nem, mi magunk is pontosan ismerjük ezeket az idők homályába vesző, de létező történeteket. Ez a Skorpió-szakasz a legcsalafintább annak, aki írni szeretne róla, így a fogalmazásban nagyon körültekintőek leszünk, és sok opciót vizsgálva nézzük meg őket.

Minden hagyományban, vallásban, kultúrában van egy vagy több olyan monda, eposz, legenda, vagy emlékezet, mely „Csillagközi Háborúról”, „Galaktikus hadviselésről”, „Óriások Harcáról” ír. Ezek a történetek, mondák, legendák rendkívül közismertek. Akár szóbeszéd formájában, burkolt vagy direkt utalásokban, metaforákban vagy egyenesen valamilyen ábrázolásban a Föld minden pontján felbukkannak.

Megjelenik a zsidó-keresztény hagyományban, mint az Angyalok és Lucifer harca:

lucifer.jpg

pieter_bruegel_the_elder_the_fall_of_the_rebel_angels_google_art_project-x0-y0.jpg

4_skorpio3.jpg

Megjelenik ugyanakkor a Földön járó és harcoló óriások legendájában is:

nephilim-giants.jpg

Megjelenik az Iszlám legendáriumában Dzsinn-ekként:

jinn.jpg

Megjelenik az egyiptomi-babiloni-asszír hagyományban Kozmikus Harcként:

1403c098bffbabb88bc845ab93059cc0.jpg

giants-1764x700.jpg

4_skorpio1.jpg

68fc36170a5f8982868dbdfe7e604eb1.jpg

Megjelenik a hindu hagyományrendszerben és legendáriumban:

17187_1232398225_large.jpg

4_skorpio4.jpg

pushpaka-vimana-inthesky-688po.jpg

A majáknál:

pakal1.jpg

Együtt:
4_skorpio2.jpg

Hogy mindez pontosan hogyan történt és mi, azt innen megmondani biztosan nem tudjuk, de közös az minden ilyen legendában, hogy valami szuper-lények harcoltak egymással, akik így vagy úgy repkedtek, és nagyon-nagyon-nagyon erősek és pusztítóak voltak.

Ugyanakkor az is közös minden kultúrkörben, hogy fellelhető benne egy Nagy Kataklizma, ami az addig ismert világot elsodorta, és teljesen elölről kellett kezdeni az építkezést. Ennek számunkra legismertebb legendája az Özönvíz, de minden más hagyományban megvan ilyen vagy olyan módon a Kataklizma. A Sötétség, a Gonosz Erőit legyőzték, belepusztult az addig ismert világ, és itt az ideje újraépíteni az újabb Világot.

6. Mérleg-Szűz

Ennek csillagjegye stílszerűen a Mérleg és a Szűz. A Mérleg a Béke, Örömök, Társadalmiság, az Egyensúly jegye magasabb szintjein, a Szűz pedig a „Mindennapi Élet működő rutinja”, és a Mérleggel együtt az „Arany Középutat”, Társadalmiságot is jelentik. Ez a Nyilas szakasz után egy újabb Aranykor, már mélyebben-lejjebb a Szellemből a Matériába vezető szakaszban.

Itt a Szellemi és Világi vezetés már elkezd szétválni Főpapra és Királyra két külön személyben. A Nyilas jegye után a Skorpió jegy szakaszában a kontrasztok hatalmasak voltak, lehettek, a Mérleg jegyének szakaszában szintén meg-megjelenik már a széthúzás, a különbözőségek, de az Együttműködés lényegesen erősebb. Az Elkülönültségnek inkább a tudata van még ott, mintsem kimondott fizikai megnyilvánulása. Az emberek életét áthatja a Mérleg és Szűz szakaszban az Alázat, a Rend, tudják milyen módon részei a Nagy Egésznek. A Lelkiség, a Vallás a mindennapi élet működő rutinjának a része: a Mérleg és a Szűz energiáinak megfelelően. Az élet és a társadalmiság még a Lélek és a Szellem dolgaira épül, minden ennek van alárendelve, az ember fizikai teste és a fizikai világ, a fizikai termelés is.

a1.jpga2.jpga3.jpga8.jpga4.jpga5.jpga6.jpga7.jpg

Együtt:
merleg-szuz-kollazs.jpg

Ez a Mérleg-Szűz szakasz az ismert történelem kezdete. Nagyjából i.e 4-5 ezer évre tudjuk visszavezetni a történelmünket és a történeti hagyományt. A Mérleg-Szűz szakasz szellemisége, a Vallás, a Rend, az Alázat elvei, melyek át-áthatják minden formájában a mindennapi életet végsősoron az 1940-50-es évekig tudott fennmaradni a Föld elszigeteltebb pontjain, (a Rák jegyének és a Nők Korának uralkodásának kezdetéig), majd körülbelül az 1990-es évekre teljesen eltűnt már (az Ikrek jegyének és ezáltal a Gyerekek Korának uralkodásának kezdetéig). Innentől extrém elszigetelt helyeken tud, tudott már csak fennmaradni akkori formájában. Esetleg néhány törzsben őserdőben, néhány törzsben a Kaukázusban, mély-Indiában, mély-Kínában.

A Mérleg-Szűz szakasz, elvei és működése az a legfelsőbb-legmagasabb szint, szakasz, amit a mai jelenlegi kor embereként képesek vagyunk kitartó és hosszú, és ami még fontosabb, releváns belső munkával elérni.

A Halak jegyével szemben a Szűz jegye található a Zodiákus körén, így innen továbbhaladva a Szellemnek a Matéria felé vezető útján a Szellem elkezdi exponenciálisan gyorsuló ütemben átadni a stafétát az Anyagnak, a Matériának, ezáltal az Időérzékelésünk is egyre gyorsul; ami miatt a Korok, korszakok is exponenciális ütemben rövidülnek.

7. Oroszlán

Az Oroszlán szakasza kezdetben át-átszövi a Mérleg-Szűz szakaszt. A Nyilas, Mérleg és Szűz szakaszok funkcionális férfi-közepe után, mint Tengely, Nap, Proton, Gravitációs Központ, elkezdett a Férfi-energia kibillenni egy gyorsabb, materiálisabb, durvább állapotba. Ez az ismert történelmünk kezdetétől jelen van, ahol is a Matériában való nyomot hagyás önmagában hamvába holt ötlete elkezdte átitatni az embereket.

Korábban láthattuk, hogy a Szűz jegye még a Halak ŐsKezdeti, ŐsSzellemi jegyével szemben van a Zodiákus körén, és az Oroszlán jegyébe lépve a Korok, a szakaszok, elkezd a Halál, a Fizikai Elmúlás tudata erősödni. A Férfiakban a Szellem, a Kötelesség, a Rend, a Rang magasabb szintjei elkezdenek hanyatlani, és egyre inkább a kapkodás, az öncélú egocentrikusság jelenik meg bennük, és az Egységet egyre inkább a teremtett világ nihilálásával kívánják elérni. A Nők a halhatatlanságot innentől kezdve szintén egyre kevésbé a Lelkük tisztaságával kívánják elérni, hanem a Halhatatlanság forrása a gyerekük fizikai testének mindenáron fenntartása és egyre inkább birtoklása; ily módon önmaguk fizikai létének is továbbadása, átmentése. Az én-nélküliséget már nem én-jük felajánlásával, Odaadással kívánják elérni, hanem én-jük bezárásával, titkokkal, kettéhasadással.

Ettől a kortól a Férfi az Egységet önmaga korlátlan kiárasztásával kívánja elérni a teremtett világ, a Matéria színterén, a Nő az Egységet önmaga egy részének elrejtésével, és ’átmentésével’ kívánja elérni. Ez a kor, ahol a Férfi-Női dolgok először elcsúsznak, és megindul egy funkcionális szétválás. Noha a Szellem, a Vallás Elvei a Férfiak Korában, az Oroszlán uralta szakaszban továbbra is megmaradnak, de egyre inkább kizárólagossá, erőszakossá, majd Materiálissá kezdenek válni.

Ennek talán legősibb formája az idők homályába veszve az Ashvamedha hagyománya, melyről a Mahabharata-ban is olvashatunk. Az uralkodó elenged egy lovat, követi seregével, és ahova betéved a ló, amelyik királyságot keresztezi, annak uralkodóját felszólíthatja a hatalom átadására, ha nem adja, erővel megküzdhetnek a seregek. Tökéletes és pontos példája a Matériában való korlátlan kiterjedés kezdeti formájának:

d9841f901a06be6b677745794200a86c.jpg

A Mérleg-Szűz-Oroszlán korszak minden elemét tartalmazza a fent említett Mahabharata eposz, mely a legSzellemibbtől a legPusztítóbbig, a legaljától a legmagasabb részekig tartalmaz számos altörténetet, mégis az eposz fő vezérfonala a Nagy Csata:

c4.jpg

Ahogy haladunk előre az Oroszlán fémjelezte korszakban, úgy a Szellem, az Egy, a Rend, az Erkölcs, a Vallás, a Lélek nevében egyre több háborús, gyors és vad cselekmény jelent meg:

A latinok:
maxresdefault_1_1.jpgh8xfbc4q-1477526157.jpg

A kereszténységben:
c1.jpgc5.jpg

Az iszlámban:
c2.jpgc6.jpg

A zsidóknál:
c7.jpg

A japánoknál:
c8.JPG

Együtt:
2kollazs_2.jpg

Gyakorlatilag minden Vallásnak megvan az Oroszlán uralta időszakban a maga erőszakos, vad, gyors, kontrollvesztett szakasza és epizódjai, ahol önmaga Egységét, Kizárólagosságát a vele nem azonos fél eltüntetésével, kizárásával próbálta meg elérni. Mindez persze a Matéria síkján nem kivitelezhető.

Még az Oroszlán szakasz területén, a háborús és erőszakos térítés mellett párhuzamosan egyre erőteljesebben a Matéria kezdte átvenni a hatalmat a Szellem felett.

Az anyagi javak és érdekek, a Matérián keresztüli Szellemi fellépdelés próbálkozása és keveredése egyaránt megjelent:

A Búcsúcédulák árusítása:
3bucsucedula.jpg

A Katolikus egyház elképesztő gazdagsága:
3vatikan.jpg

A Politika és a Vallás összefonódása:
3richelieu.jpg

Ott csúcsosodva, amikor Napoleon végül kiveszi a Pápa kezéből a koronát, és jelképesen saját magát koronázza császárrá:
3napoleon.jpg

Együtt:
3kollazs_1.jpg

Innentől a Lélek, a Szellem átvált az Elmébe, a Rációba. A kézzelfoghatóba, mérhetőbe, bizonyíthatóba, és megindul a filozófia, a természettudományok, a fizika kibontakozása. A Lélek és a Szellem a Matéria szintjén széttöredezik:

4filozofusok.jpg

4newton.jpg

4orvosi.jpg

Megjelenik a pszichológia, mint elő-tudomány, ahol a test, az elme és a lélek kapcsolatát vizsgálják:
a1_1.jpg

Együtt:
4kollazs.jpg

Ezzel a Szellem teljesen elporladt, elveszett a Matéria berkeiben, és a szó hagyományos értelmében vett Spiritualitás is.

Az Oroszlán jelezte szakasz ismert történelmünk leghosszabb szakasza, i.e. 4-5 ezer évtől a huszadik század közepéig, 1945-ig tart. Úgy is hívhatjuk, hogy a Férfiak Kora, ahol az energetika a Férfi irányba billent túl, megindult a Szellem elsűrűsödése a Matéria irányába, hogy a 20. század közepére minden, ami Szent, Nemes bizonyos értelemben eltűnjön.

8. Rák

1945-től, a huszadik század elejétől-közepétől a Rák szakasz uralma lép életbe. Az Oroszlán szakasz a Szellemi, Gondolati testet élte meg, azt járatta csúcsra, majd állítódott bele a Matériába. 

A Rák szakasszal az Érzelmi és a Fizikai test időszaka érkezett el. A Második Világháborúval szó szerint majdnem olyan kataklizma érte a teljes ismert Földet, mint a Skorpió jelezte időszakban, és az Oroszlán-Rák szakasz, a Férfiak Kora-Nők Kora beváltásánál a Férfi-energia szinte gyakorlatilag teljesen eltűnt.

A Rák szakasz és a Nők Kora előtt megnyílt az út.

A Szellem innentől már nyomokban, vagy nyomokban sem emlékeztet önmagára, és a Spiritualitás, a Lélek a huszadik század közepétől nem más lett, mint az érzelmek és a fizikai test kényeztetése, diszfunkcióinak helyreállítása. Mindez a Lélek és a Spiritualitás hagyományos megélési és gyakorlati formáinak átalakulásában is látszik.

Amennyiben egy Nőnek bármilyen problémája van, az első, hogy fizikai testét biztonságba helyezze és elmondja, kiöntse érzelmeit valakinek, aki figyelmével felveszi azt, ily módon a Nő felfrissüljön, megkönnyebbüljön.

Ennek nem "Spirituális", természetes, hagyományos és ösztönös megnyilvánulása:
a2_1.jpg

A Rák-szakaszban ugyanez megjelent a Lélek dolgaiban, Spiritualitásként, először az Európai, Freud-i kanapé-módszerrel, Férfi Nőn alkalmazva:
a3_1.jpg

Aztán Nő Nőn:
a4_1.jpg

Aztán Nő mindenkin:
a5_1.jpg

Együtt:
1kollazs_1.jpg

A Női problémamegoldás másik módja az intim négyszemközti bizalmas megnyílás mellett a 'legkisebb közös többszörös' elve, azaz a problémát a teljes közösség számára megnyitni, így annak energetikája eloszlik, és könnyedén megbirkózik vele onnantól minden érintett:

b1.jpg

Mindez megjelent ezáltal a Rák szakasz terápiás, önsegítő csoportfoglalkozásain is:

b2.jpg

b3.jpg

b5.jpg

Együtt:
2kollazs_3.jpg

A jóga, mely évezredekig Férfi-princípum volt, a megnyilvánult világon és testen felülkerekedés eszköze, a Rák szakaszban a Nők számára privilegizált, a fizikai testüket, a nyugalmat és a közösségi élményt megadó foglalkozássá vált:

c1_1.jpg

c2_1.jpg

c3_1.jpgc4_1.jpg

Együtt:
3kollazs_2.jpg

A Spiritualitás, mely a megnyilvánult világon túli Egy elérésére irányult egészen az Oroszlán szakasz végéig, 1945-ig, innentől kezdve egy Párkapcsolattal, Szexxel és Érzelmekkel áthatott, azaz ellentétes irányú, a Fizikai és Érzelmi testet egységbe helyezni próbáló 'varázslássá' alakult. Minden, ami Érzelem, spirituális köntösbe csomagolva, és minden, ami Fizikai boldogulás és jólét; ahogy haladunk lefelé a Szellemtől a Matéria felé.

A Rák szakasz 1945-től 1989-ig tekinthető aktívnak, ezáltal láthatjuk, hogy a szakaszok exponenciálisan rövidülnek az Oroszlán szakasz néhány ezer éves hossza után.

9. Ikrek

1989-től a Zodiákus energiája átváltott az Ikrek energetikájába, és ott tartózkodott egészen 2012-2016-ig. Az Ikrek a Zodiákusban a Gyerek, a mozgás, a szerteszóródás, a nemtelenség energiája. Hozzá tartozik minden nyüzsgő, tiritarka megnyilvánulás is, azaz az energiák teljes kontroll-nélkülisége, ezáltal szabadsága is. A fenti jelzők az Egy felé irányultsággal teljesen ellentétesek, és a Zodiákusban az Ikrek jegye szemben található a Spiritualitást, Rendet, Békét, Erkölcsöt, Emelkedettséget jelentő Nyilas jegyével.

Az 1989 és 2012-2016 közötti szakaszban bármilyen kontrollt nélkülözött a lelkiség, a spiritualitás. A cél itt már nem a Felfelé, az Egy irányába haladás, hanem alulról önmagunk teljes és maradéktalan kiárasztása: egy 3 és 7 év közötti Gyermek minőségeinek és programjainak megfelelően.

Egészen 1945-ig a jóga Férfi-princípiumként és gyakorlatként szolgált, mely szó maga is jelentésével erre utal, azaz "egyesíteni", és a jóga Női megfelelője a Tantra, mely a befogadásról, áramlásról szól.
1945-től 1989-ig a jóga a Rák szakaszban a nők fennhatósága alá került, és fizikai és érzelmi egészségük megőrzésére lett használva.

1kollazs_2.jpg

Ahogy haladunk a Szellemtől a Matéria felé, az Oroszlán és a Rák szakaszok után az Ikrek szakaszba, a jóga, mint spirituális út, 'eszköz', egyre inkább a Gyermeki-terminológiának jobban megfelelő közösségi élmény, "jól viselkedem", "ügyes vagyok", "csinálok valamit" témáit öltötte magára. Ülünk vagy fekszünk, nyugalomban vagyunk, biztonságban, és közben "ügyesek vagyunk". Innen idővel egyre inkább mozgóvá, pörgővé, egyenesen bulivá válik a kezdeti Egy irányába haladó spirituális módszer, melynek célja a fizikai test és fizikai sík, világ meghaladása, nem korlátlan és feltétel nélküli megóvása, kiterjesztése.a4_3.jpga1_2.jpga2.jpega3_2.jpg

Együtt:
2kollazs_4.jpg

A buli teljes.

A Spiritualitás másik fontos megnyilvánulási módja, útja az ún. satsang (szatszang). A satsang során a Mester, a Tanító köré gyűlnek a tanítványai, ahol is ő Tanításokat ad át:b1_1.jpg

Ezt sikerült is átmenteni az Oroszlán és a Rák szakaszba, a Férfiak és a Nők Korába:b2_1.jpg

Az Ikrek szakaszban és a Gyerekek Korában a satsang, a tanítások fogadása is inkább egy közösségi élményhez hasonlatos, ahol sok tétova ember próbálja magát jól érezni, és az előadó is mindent megtesz, hogy maximálisan növelje résztvevői komfortját, kényelmét, biztonság-érzetét és hogy jól érezzék magukat. Mindez ismerős lehet Gyerekkorunk első szakaszából, a 3 és 7 év közötti szakaszból, az óvodából, ahol pont ez volt a cél:

b4.jpgb5_1.jpgb6.jpgb7.jpegb9.jpgEgyütt:
3kollazs_3.jpg

Az Ikrek szakasz 'spiritualitásának' legérdekesebb és egyben legmegdöbbentőbb megnyilvánulási formája az 'Univerzális Bölcsességek'. Az 'Univerzális Bölcsességek' azt jelenti, hogy az emberek 95-99 százaléka be van szorulva egy 3 és 7 éves kor közötti Gyerek állapotába, annak energetikai jellemzőivel. Ezekből a 3 és 7 éves kor közötti jellemzőkből projektáljuk saját beszorultságainkat, saját meg nem éltségeinket, saját vágyainkat, felruházva őket 'spirituális', egyetemes köntösökkel és formákkal. Ezen rigmusok és szentenciák alapjai a 3 és 7 éves kor közötti Gyermek attribútumai, úgy mint Szeretet, Elfogadás, Szabadság, Vidámság, Játék.

„Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.”; „Merd kimutatni az érzéseidet, hiszen a szeretet nyelve a cselekvés. Élj úgy, hogy ne bánd meg, mert nem merted megtenni.”; „Tudod, amikor mosolyogsz, az egész világ jobb hely, mint egyébként.”;„Sokan elengedik az élet apró örömeit, miközben a nagy boldogságot várják.”; „A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van!”; „Néha az új út göröngyös, de egy percig se kételkedj benne, hogy nagyszerű dolgok várnak rád.”; „Nincs semmi okos dolog, ami azt sugallná, hogy ne légy boldog”.; „Szeretem és elfogadom magam.”; „Ne hallgass arra, hogy mások szerint milyennek kellene lenned. Mindig a belső hangra figyelj, hogy te milyen szeretnél lenni.”; „Ha igazán akarod, bármi lehetsz a világon!”; „Aki igazán szeret, sosem enged el.”; „Minden érted van!”; Ha igazán akarod, bármit megtehetsz, csak akarnod kell.”

Millió és egy helyen, millió és egy ember adatlapján, megosztásaiban olvashatjuk ezeket az 'Univerzális és Egyetemes Bölcsességeket', mint a Tudatosság és Egység maximálisan megélt, megtapasztalt és felszabadult művelőitől.

Ezek a mondatok akkor kapnak igazi territóriumot, ha a hozzájuk tartozó Gyermekkori képet odarendeljük, és meg is látjuk egyértelműen, honnan, milyen életszituációból és szakaszból beszorulva hangoznak el/fel, Spirituális Bölcsességként.

„Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.”
_ha_szeretet_van_az_eletunkben_az_potol_ezernyi_dolgot_ami_hianyzik_ha_nincs_szeretet_mindegy_mink_van_az_sosem_lesz_eleg.jpg

„Merd kimutatni az érzéseidet, hiszen a szeretet nyelve a cselekvés. Élj úgy, hogy ne bánd meg, mert nem merted megtenni.”
_merd_kimutatni_az_erzeseidet_hiszen_a_szeretet_nyelve_a_cselekves_elj_ugy_hogy_ne_band_meg_mert_nem_merted_megtenni.jpg

„Tudod, amikor mosolyogsz, az egész világ jobb hely, mint egyébként.”
_tudod_amikor_mosolyogsz_az_egesz_vilag_jobb_hely_mint_egyebkent.jpg

„Sokan elengedik az élet apró örömeit, miközben a nagy boldogságot várják.”
_sokan_elengedik_az_elet_apro_oromeit_mikozben_a_nagy_boldogsagot_varjak.jpg

„A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van!”
_a_boldogsag_forrasa_nem_rajtunk_kivul_hanem_bennunk_van.jpg

„Néha az új út göröngyös, de egy percig se kételkedj benne, hogy nagyszerű dolgok várnak rád.”
_neha_az_uj_ut_gorongyos_de_egy_percig_se_ketelkedj_benne_hogy_nagyszeru_dolgok_varnak_rad.jpg

„Nincs semmi okos dolog, ami azt sugallná, hogy ne légy boldog”.
_nincs_semmi_okos_dolog_ami_azt_sugallna_hogy_ne_legy_boldog.jpg

„Szeretem és elfogadom magam.”
_szeretem_es_elfogadom_magam.jpg

„Ne hallgass arra, hogy mások szerint milyennek kellene lenned. Mindig a belső hangra figyelj, hogy te milyen szeretnél lenni.”
ijmyd7.jpg

„Ha igazán akarod, bármi lehetsz a világon!”
_ha_igazan_akarod_barmi_lehetsz_a_vilagon.jpg

„Aki igazán szeret, sosem enged el.”
url.jpg

„Minden érted van!”
_minden_erted_van.jpg

"Ha igazán akarod, bármit megtehetsz, csak akarnod kell.”
ha_igazan_akarod_barmit_megtehetsz_csak_akarnod_kell.jpg

"Az Élet iskolájába járok, ahol Isten a tanár."
az_elet_iskolajaba_jarok_ahol_isten_a_tanar.jpg

"Aki igazán boldog, egyedül is boldog, nincs szüksége társra!"
aki_igazan_boldog_egyedul_is_boldog_nincs_szuksege_tarsra.jpg

Együtt:
4kollazs_1.jpg

Milliárdos (!) üzletágak, könyvek, blogok, szerzők és 'motivációs' trénerek hada építi a karrierjét és a tevékenységét arra, hogy az ipari kapitalizmus és a társadalmi átalakulások miatt Felnőni képtelen embertömegeket megszólítsa, és a 3 és 7 év közötti megrekedt állapotukban megpendítsen bennük valamit. 

A legtragikusabb ebben, hogy a 'Spiritualitás', 'Lelki fejlődés', 'Fejlődés' címkéi mögé becsúsztatva mindezt; és mára már akkora a baj, hogy ezt az átmosott tömegek büszkén és önként hirdetik is.

A Zodiákus körében a Bak és a Nyilas jegye a Spiritualitás két aspektusa: a Bak a Fókusz, az Egy felé tartó energia, a Nyilas pedig a Mindent magába foglaló, Kiáradó és így Egyesítő energia.

A Rák és az Ikrek jegyek a legmesszebb találhatóak tőlük, a Zodiákus túloldalán, átellenben, így az 1945 és 2016 közötti korszak, a Rák és Ikrek uralta rész a Valódi Spiritualitás, a Szellem mélypontja, ahol a legkevésbé Spirituálisak, Lelkiek az emberek, de ez az a korszak, amikor a leginkább azt hirdetik, hogy azok.

10. Bika

Ez a szakasz, mely a Bika uralma alatt van átszövi az Ikrek szakaszt és a Gyerekek Korát, át-átsejlik az alapvetően bulis és közösségépítő 'spiritualitáson'. Amennyiben évszámot szeretnénk adni neki, akkor valahol 2004-2012-től 2016-ig mondhatnánk; de valójában már a Rák szakasztól is át-áttüremkedik, főleg 1989-től. 

A Bika a fizikai sík dolgait jelenti: enni, inni, aludni, vásárolni, szexelni, tévét nézni, életben maradni. Mindez a Fizikai Síkon és a Fizikai Testben, így a Szellem, a Lélek dolgaitól meglehetősen messzire lévő szakasz, mely már nagyon mélyen besüllyedt a Matériába.

Ebben a szakaszban, vagy attitűdben a 'spiritualitásunk', 'lelkiségünk', 'teremtő' erőnk a Matéria dolgai felé árad, a Matéria területén próbáljuk bebástyázni magunk. Emiatt ez az Ikrek szakasz mellett az eddigi legkorruptabb, leg-gellert-kapottabb szakasz.

Ennek bibliája a 'Secret', 'Titok' című könyv, mely hatalmas bestseller lett, a spiritualitás matériába csomagolása révén.

Emberek 'Spiritualitásuk', 'Teremtő Erejük' teljében luxusautókat, luxuspárt projektálnak, imaginálnak, 'teremtenek', és olyan elvonulásokat luxuskörülmények között, ahol "hatalmasat" fejlődnek a 'tudatosságukban', az itthon maradt szerencsétleneket pedig megeszi a fene a Facebookon, ha láthatják, hogy mennyire spirituálisak, mennyire spirituális helyeken:

5kollazs.jpg

A Bika szakasz a Zodiákusban egy 2 és 3 év közötti Gyermek energetikája, akinek a lényeg, hogy Fizikai Testét megőrizze, biztonságban tudja, és gyarapodjon.

Ez a Bika szakasz/attitűd adja a Spiritualitás görcsös, folyamatos és hivalkodó mutatását is, ahol a 'normális', a társadalmi normának és természetes közegünknek megfelelően már nem tudunk megjelenni:

6kollazs.jpg

A Bika szakasz egyike olyan értelemben a legkiábrándítóbb szakaszoknak, hogy a Matériában, a Matérián keresztül próbáljuk a Szellemet, a Mindent, az Egyet elérni és/vagy a többiek elismerését a Matérián keresztül, hogy mi mennyire Spirituálisak, Tiszták és Fejlettek vagyunk. Ez szokott oda vezetni, hogy rajtunk lóg a fél nepáli bazár, de a lényeg még mindig nem tud megtörténni velünk.

11. Kos

A Kos a Zodiákusban az Állatok, az Állatvilág, a Fauna jegye, és olyan attribútumok tartoznak hozzá, mint a "magányos harcos", "magányos farkas", "Egyedül küzdő" és a "Kezdet" energetikája. Önmagába szorult kis-én-t jelképez, ahol gyűlik-gyűlik a természetes én-energia, aztán hirtelen és gyorsan kirobban, kibuggyan, kitör, kontroll nélkül. Hát, láthatjuk, hogy ez a szakasz nem lesz az, ahol a Szellem, az Egység, a Tudat a legteljesebb és legdélcegebb formájában megjelenhet.

Ennél a szakasznál járunk most jelenleg, a jelenlegi korban, 2016 ősze-2017 tavaszától kezdve. 

Itt az emberek már elvesztették egyik oldalról a reményüket a 'spiritualitásban'. Azok a tömegek, akik divatból, a hullámon érkeztek a Rák, méginkább az Ikrek szakaszban, most leszállnak a hullámról. Azon kevesek, akik maradtak a 'spiritualitás' területén, egyik felük újult Erőre tud kapni, és életük Új Kezdet formájában meg tud indulni. Spiritualitásuk valódibb, élőbb, energikusabb tud lenni.

A másik fele pedig hozza a klasszikus Kos attribútumokat életükben, 'spiritualitásukban', 'lelkiségükben'. Érdeklődésük, 'önmunkájuk' kapkodó és esetleges. Olyan, mint az ekg-görbe. Elvannak egy darabig, és hirtelen és kontroll nélkül kitörnek magukból, vagy emésztik magukat; és utána törnek ki. Sok embernél ez passzív szenvedés, harc önmagukkal és a Lelkiséggel, azonban sok embernél ez aktív betámadásokhoz is vezet egyértelműen.

Ennek a területe pedig az internet és a kommentelés. Míg korábban az Ikrek szakaszban az volt az alapelv, hogy ahogy az emberek láttak valamit, benyomta rajtuk a gombot, és leírták az első dolgot, ami eszükbe jutott, és amit még korábban 'bemagoltak', mint a leckét. Olvastak egy cikket, valaki írását, megosztását, és beírták alá, hogy "Én így, én úgy. Én így gondolom, én úgy gondolom. Ez így van, ez úgy van.". Hogy valójában senki nem kérdezte, vagy kérte, és hogy relevanciája sincs az odaírt dolognak csupán azt jelenti, hogy az Ikrek szakaszban mint a Gyerekek; kontroll nélkül jön a gondolkodás, kommunikáció, szem-kéz koordináció.

A Kos szakaszban mindez hirtelenebb és erőszakosabb. Ugyanígy ahogy meglátnak valamit az emberek már írják is az első dolgot, ami eszükbe jut, de még kevésbé releváns mint korábban, és támadó, erőszakos. Olyan 'gyöngyszemeket' találunk néhány helyen, hogy összeszorulunk:

"Elfogadom a nézőpontodat, de legszívesebben megütnélek." - Most elfogadod, vagy megütnél?

"Ha többet és jobban a Szeretetről és Egységről, Elfogadásról írnál, akkor jobban szeretném az írásaidat!" - Most nem fogadsz el, mert szerinted nem vagyok elfogadó? Nem szeretsz, mert szerinted nem vagyok szerető?

"Én már túl vagyok az ítélkezésen, te viszont rossz ember vagy!" - Most rossz vagyok, vagy túl vagy az ítélkezésen?

Az élet az igazán nagy írója ezeknek, szó szerint nem idéznék, pedig vannak oldalak, ahol olyan komment-generátor gépek vannak, akiken ha bemegy az input, olyan output jön ki, hogy beleremeg az univerzum: a Tudatosság, a Szeretet, az Elfogadás és az "Én már túl vagyok ezen!" jelszavaival.

letoltes_1.pngil_340x270_939148668_e1rb.jpg13167226_968778639887083_1042749049_n.jpg
A Kos Zodiákus szakasz egy 0 és 2 év közötti hirtelen, bele-belekapó, még nem megszilárdult Gyermek energiája, így ilyen jellegű 'spiritualitást', 'lelkiséget' ad jelenleg az embereknek kollektíven. Ez, a Kos szakasz, a korábbi, megelőző szakaszokhoz képest nagyon rövid lesz, valószínűleg 3-4 év hosszú maximum.

12. Halak

És, elérkeztünk a kiindulópontunkhoz. A kiinduló Halak szakasz, a kiinduló Halak Zodiákus jegye volt a Teljes Fény, Szeretet, Egység állapota és időszaka. Ez egy 'másik' Halak jegye és szakasza itt.

Ez itt megpödrődve, mint egy Moebius-spirál vagy szalag, önmagába fordul:

maxresdefault_4.jpg

Ez a Halak szakasz itt már a Matéria csúcsa. Itt áll bele a Szellem szinte teljesen a Matériába, itt veszti el leginkább a kapcsolatát önmagával; és az Egységgel, Tudatossággal, Lélekkel. Ez a Halak szakasz a Magzati kor ideje, amikor csupán fizikai test, sejtszaporulat, embrió a létezés, és a Szellem, a Lélek ki-be jár a testben.

Itt az emberek ’spiritualitása’ a leguniverzálisabb, a legsemmitmondóbb.

„Én egy vagyok és békében mindennel”; „Én már a teljességben és a fényben vagyok.”; „El sem kell indulni, hiszen már ott vagy!”; „Bármit kérsz, csak nyújtsd ki a kezed, és ott van.”; „Folyamatosan körülölel a Fény és a Szeretet.”.

Mindezeket a bölcsességeket nagyon könnyen kontextusba tudjuk helyezni az alábbi kép segítségével:

del-48.jpg

Láthatjuk, tökéletesen stimmel. A képen látható magzat az édesanyja hasában „egy és békés mindennel. A teljességben és fényben van. El sem kell indulnia, hiszen már ott van. Bármit kér, az érkezik a köldökzsinóron és a plazmán keresztül. Körülötte folyamatosan beszűrődik a fény és az édesanyja szeretete.”

Azok, akik folyamatosan ezeket a ’bölcsességeket’ hajtogatják, posztolják, cikkeket, ’előrejelzéseket’ írnak róla, a Legmagasabbra, a Legteljesebbre céloznak, a ~magas~ Halak szakaszra, de valójában a legalacsonyabb szakaszban vannak beszorulva; még el sem indultak. Magzati kori beakadásukból ’univerzális’ vagy annak tűnő ’bölcsességekkel’ és vágyakkal szerelkeznek fel, és ezzel elvágják maguktól a lehetőséget, hogy a Valódi Fejlődés útján meginduljanak.

Ez a Halak szakasz az esetek nagy részében vagy hátrafelé, egy alsó Vízöntő szakasz teljesen értelmetlen eszmefuttatásaiba, csűrés-csavarásába tud elkeveredni, ahol a semmit, pontosabban a Semmit vagy a Mindent csűrik-csavarják valódi alap nélkül; vagy összekeveredik a Kos szakasz agressziójával, zártságával és hirtelenségével. „Dögölj meg, hogy nem a Szeretetről beszélsz, nem érted, nem érzed az Elfogadást!” – szól ezen kommentek, írások, megnyilvánulások energetikája és textúrája.

Az még a jobbik eset, amikor a Halak szakasz teljesen zavaros ábrándozásai vannak az Egységről, Fényről, Szeretetről, és az illető békén hagyja a többieket vele. Ám az alsó Halak szakaszból a Kos szakasz felé vezet a haladási, fejlődési irány, és ez teljesen becsapdázza a Halak szakaszban beakadt ’Szeretet’ és ’Fény’-lényeket: az Én felvállalása, elkezdeni valóban élni és nem csak ábrándozni, egészen ijesztő és áthatolhatatlan korlátnak tűnik. A legijesztőbb, hogy az alsó Halak szakaszban (a magzati korban) beragadt emberek látják a legkevésbé, hogy semmi értelme, semmi relevanciája, valóságtartalma nincs a Valóságban és a saját életükben annak, amit gondolnak, vallanak, akár tanítanak. És ahogy megindulnának a Valóság felé, nagyon, nagyon megijednek, annyira más minden ott. Ezért inkább meg sem indulnak.

A fentebb vizsgált Kos szakasz, melyben a jelenlegi időszakban vagyunk, az Állatok Korával egyenlő, ez az alsó Halak szakasz a Növények Kora és a Kövek Korának megfeleltethetője.

Hogy innen hova megyünk, egyénileg a saját belső munkánk és kitartásunk eredménye. Amennyiben azon a témán, azzal a módszerrel és úgy dolgozunk, ahogy kellene, akkor tudunk, tudhatnánk feljebb is haladni. Ez lenne a cél, az egyének szintjén.

Hogy a Kollektívben és mechanikusan merre megy a Lélek, a Szellem, a Spiritualitás innen a Moebius-spirál Kezdő és Nyugvó-pontjáról, azt a következő néhány év megmutatja: leginkább valahol 2020 és 2023 között.

channels3_background.jpg