HTML

A blogról

Tapasztalatok, gondolatok, spirituális módszerek bemutatása, életünk kívül és belül.

Tegyél magadért

Könyvek
http://zoldkor.com/

Önismereti Tanfolyamok
http://zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html

A honlapunk elérhetősége: www.zoldkor.com

2013.11.07. 18:38 Zöldkör

Jupiter hátrafelé indul

Lássuk hát, mi is lesz az, ami a leginkább meghatározza majd az idén novembertől jövő év márciusáig tartó, öt hónap hosszúságú időszakot. A Jupiter bolygó hátrafelé indul…:)

Mielőtt elkezdeném a téma lényegi kifejtését, pár dolgot érdemes letisztázni. Amikor legelőször elkezdtem az elemzéseket, nagyon megdöbbentő volt számomra, ahogy kirajzolódott az emberek élete előttem. Mindenhol volt valami kibillentség, valami hiányosság a szülők tekintetében, a gyerekkorban. Mivel én úgy elemzek, hogy nem ’agyból’, hanem mondom, ami jön, én magam is minden esetben akkor hallom először, ettől tud friss, izgalmas és élő lenni egy ilyen elemzés. És én először azt hittem nekem különösen kibillent volt a gyerekkorom. De, tudjátok, amikor négyszemközt beszélgetsz valakivel, ott (hála Istennek) megjelenik egyfajta őszinteség. Az emberek olyan dolgokra is rábólintanak, be és felismernek, amit mások, sok ember előtt nem.

És nagyjából a húsz-harmincadik elemzés után rájöttem, hogy nincs tökéletes család, nincs tökéletes élet. Mindenhol van valami kibillent energetika, és jó időnek el kellett telnie, míg rájöttem miért. Ugyanis a 3 dimenzióban vagyunk. A 3 dimenzióban sosincs maradéktalan egység, sosincs tökéletes állapot. Mégis, az energiák törekednek az egyesülésre, és ez az állandó küszködés, áramlás adja a megnyilvánult világ mozgását, a dialektikus áramlást, a körforgást.

Onnantól jelent meg bennem egyfajta újabb együttérzés. Hogy nem kell tökéletesnek lenni. Hogy sosem lesz tökéletes, vegytiszta valami itt a 3 dimenzióban. És onnantól jött egy újabb figyelmeztetés - ez a dialektika lefelé hajt, a kibillentség felé, és noha nem lehet tökéletesnek lenni, ez nem jelenti azt, hogy nem kell magunkon dolgozni. Azon, hogy a nemünknek, korunknak, társadalmi állapotunknak leginkább megfelelő egység felé haladjunk; amit fizikai testben sosem fogunk maradéktalanul elérni, de a neurotikus kibillentség állapotából ki lehet, és ki is kell lépni.
A neurózis pedig hasadtságot jelent. Leszakadt részeket, amik mind színteret követelnek maguknak életünkben.

Minden emberen meg tudunk figyelni egy technikailag tudathasadásos állapot, és ha elég éberek vagyunk, magunkon is. Kattan valami, megváltozik a testtartás, a nézés, a hanghordozás, a kiejtés, és már nem ugyanaz az ember áll ott. Mások a céljai, a vágyai, a módszerei. És van ezzel valami baj? Objektív értelemben semmi. Gyakorlatilag viszont az egyik hasadt személyiségrészünk ezt akarja, a másik azt, az egyik ilyen módszerrel és kifejezéssel, a másik olyannal. És nem is csak két ilyen rész van bennünk. Ez pedig ahhoz vezet, hogy életünk nem halad, hanem gyakorlatilag körbe-körbe forog, egyhelyben toporog, mégha úgy is tűnik az állandó mozgás miatt, mintha fejlődne.

Fontos volt ez a bevezető ahhoz, hogy érthető legyen, hogy ez a cikk, az elemzések, az előrejelzések nem azért íródtak, hogy én itt ekézzek valakit, valakiket, hanem, hogy azzal, hogy leírjuk, kimondjuk, ami van, azzal tettük meg az első lépést a gyógyulás, az Egységesülés felé, irányában.

A világ archetípusokból, sémákból áll. Szeretjük a nyugati trendek hatására azt hinni, hogy megismételhetetlen, utánozhatatlan gyöngyszemek vagyunk, ami bizonyos értelemben így is van. Mégis, ettől függetlenül archetípusokba vagyunk sorolhatóak egész életünk során.

Amikor megszületünk, a Merkúr bolygó és Ikrek csillagjegy energiáit képviseljük, nagyjából 0 és 9-13 éves korunkig. Itt a nemi jellegek még nem kialakultak. Spontaneitás, játékosság, kreativitás a kulcsszavak és állapotok ebben az időszakban, ám ehhez szükség van érett, a helyükön lévő, stabil szülői párosra is. Olyanokra, akik képesek ezt a stabilitást, biztonságot megadni, hogy mi önfeledten élhessük a dolgainkat. Mindenbe belekapunk kicsit, figyelmünk még nem fókuszált, mint amikor a légy repked a szobában, néha leszállva, majd rendszer nélkül továbbállva. Fontos, hogy a kéz-szem koordináció is ebben az időszakban alakul ki, egy gyermek mindent a kezébe vesz, nézeget, vizsgálódik.

Fiúgyermek esetén 9-13 és 30 éves kor között a Mars bolygó és a Kos csillagjegy archetípusába lépünk. Megjelenik egy erő, mely belátás nélkül akar kifelé áramolni belőlünk. Megjelenik az én-tudat elemi szinteken és arra késztet bennünket, hogy a világ lássa és felismerje, hogy itt vagyunk. Célünk önmagunk megláttatása, és ösztönös igényeink kielégítése. Az asszonyokat magunkévá tenni, ellenségeket legyőzni, prédát leütni, ezek a fő programok. Az erő kontrollja még nincsen ott, éppen ezért ezek a programok irányítanak bennünket, és inkább mi futunk utánuk, mintsem használnánk őket. A célok felé az első lépést tesszük meg, átgondolatlanul, tervezés nélkül, és a folyamat eleje kapja a hangsúlyt. Archetípusa a Macsó, a Férfiállat.

30 és 50 éves kor között a Nap bolygó és az Oroszlán csillagjegy archetípusába lépünk. Optimális esetben elementáris vágyainkat kiéltük, az erők belassulnak, irányítottá, elmélyültebbé válnak, és kialakul egyfajta tapasztalat. Tudjuk, mit akarunk, és hogyan érjük el. Látjuk a folyamatot, ami oda vezet, tapasztalatainkhoz vissza tudunk nyúlni, hogy segítsenek, a hangsúly a folyamat közepén van. Itt már megjelenik bennünk egy együttérzés, a dolgokból, emberekből egyet akarunk, a minőséget, és javainkat már képesek vagyunk a körülöttünk lévő fontos személyekkel megosztani, ezáltal egyfajta energetikai középpontjává válni szűk környezetünknek, legyen az Feleség, Gyerek, családtagok, kollégák, barátok. Archetípusa a Férj, az Apa, a Főnök.

50 éves kor és halál között férfiként a Jupiter bolygó és a Nyilas csillagjegy archetípusába lépünk. Itt az energiák és erők már ’felülemelkedettek’, egyfajta távlatokból, magasságokból figyeljük az eseményeket. A célok, vágyak kielégíttettek, felépültek, így figyelmünk fókusza a szellemiek felé fordul. Erőnk még nyugodtabbá válik, és életünk tapasztalatai kiérlelték bennünk a jóság, együttérzés, erkölcs, tisztesség, becsület fogalmait. Megjelenik egyfajta kapcsolat a ’fenti’ világgal, Istennel, szűk környezetünkről a figyelmünk a külvilág, a köz dolgainak jobbítása felé is fordul. Archetípusa a Jóságos Nagyapa, a Bölcs.

Hölgyek esetében a Merkúr-Ikrek archetípusából 9-13 éves kortól 30 éves korig belépünk a Vénusz bolygó és a Mérleg csillagjegy minőségeibe. Itt már elkezdenek kialakulni a keblek, a csipő, megjelennek a női nemi jellegek. A figyelem felszínesen és szétszórtan indul a külvilág felé, egyfajta ártatlan nyitottság, de egyszerre visszahúzódás van jelen bennünk. A cél itt az, hogy harmonikusan és vonzóan tűnjünk fel a külvilág felé, hogy ezáltal fel és elismerjenek, energiáinkat a külvilág csodálatából, figyelméből merítjük. A kacérkodás a jellemző hozzáállás, mellyel beindítjuk a Férfi energiáit, de az első lépés megtétele után visszazárunk, mert a cél az ő figyelmének felkeltése, ezáltal energianyerés. Esztétikusak, szépek, kívánatosak vagyunk, mégis mások úgy érezhetik, mintha folyton kicsúsznánk a kezükből, és a velük való kapcsolatunk rovására mehet ez az egyet-előre egyet-hátra stratégia. Archetípusa a Hölgy, a Csaj.

30 és 50 éves kor között a hölgyek belépnek a Hold bolygó és a Rák csillagjegy archetípusába. Itt a keresés, incselkedés lezárul, kiválasztódik az adott pillanatban legértékesebbnek tűnő férfi, és ezáltal megjelenik egy befelé fordulás. A cél itt a megállapodás, az energiák befelé fordítása, és koncentráltan tartása. Az odafordulás, ráhangolódás, azonosulás, együttérzés és megértés a kulcsminőségek. A vénuszi minőségek a háttérba szorulnak, az elismerés már a feladatok ellátásából, a megbízhatóságból, a tisztességből ered, és amennyiben ezek a feladatok el vannak látva, már önmagában is energiát jelent a Holdnő számára. A Nap-férfi és a Merkúr-gyerek létezik szinte kizárólagosan számára, és ez a háromszög, ’Szentháromság’ le is fedi a Világegyetem egészét, ezáltal megnyugvást, feltöltődést és békét adva. Archetípusa a Feleség, az Anya, a Nő.

50 éves kor és halál között a nő a Neptunusz bolygó és Halak csillagjegy archetípusába lép. A Gyerek már felnőtt, megjelenik az unoka, akivel már nincs közvetlen kapcsolat, ezáltal a szeretet, gondoskodás, figyelem, együttérzés még inkább feltétel nélkülivé válhat. Hozzá bárki bármikor fordulhat bármivel, mindig egy meleg, szeretetteli, türelmes hozzáállást kap, és előfordulhat, hogy közvetlen segítség nem érkezik, mégis egy ilyen közegben maga a probléma jelentéktelenné, idejét múlttá válik. Archetípusa a jóságos, együttérző és türelmes Nagymama.

 

             Jupiter-Nyilas                                                                                  Neptunusz-Halak

             Nap-Oroszlán                                                                                   Hold-Rák

             Mars-Kos                                                                                           Vénusz-Mérleg

                                                               Merkúr-Ikrek

 

Miért is írtam le mindezt? Azért, mert mindannyian hordozunk mindegyikből magunkban. És itt most ismét nem ilyen neo-spirituális értelemben írom, hanem szakmai-terápiás aspektusból. Mindannyian kapcsolatba kerültünk-kerülünk ezekkel az archetípusokkal, és 99,9%-unk nem totális figyelemben és tisztaságban éli az életét, ezáltal el-elakadnak ilyen részek is bennünk az alapján, amit tapasztalunk, amit magunkba szívunk.
És ez teljesen rendben is van. Mégis, szakmai értelemben, amennyiben nem dolgozunk aktívan a bennünk elakadt archetípusok felszabadításán, életünk zavaros lesz. Egyszer úgy viselkedünk, mint egy 5 éves gyerek, aztán úgy, mint egy 22 éves megvadult kamaszfiú, aztán, mint egy 60 éves nagymama, és ezt gyakran néhány óra leforgása alatt. És pusztán objektív értelemben, mit akarunk így elérni az életünkben?! Hogyan…?

Elképesztően sok ember írja-mondja, hogy nem talál munkát, nincs pénze, és évek óta nincs párkapcsolata. Játsszunk el egy pillanatra a gondolattal, hogy nem lehet, hogy azért, mert túl sok feldolgozatlan gyermeki rész van bennünk…? Én határozottan emlékszem egy pontra huszonvalahány éves koromban, amikor tisztán beúszott egy mondat, inkább program, bennem: „Gyerekeknek nem kell pénz”. És az az érdekes, hogy 27 éves koromig volt egy olyan program is bennem, hogy százezer forint a sok pénz. És általában ennyit kerestem, ennyi tartalékom volt, és soha nem tudtam fölémenni. Párkapcsolatokra is a hektikusság volt a leginkább jellemző. Aztán 27 évesen újult erővel és új módszerrel elkezdtem kőkeményen kigyomlálni magam. Megházasodtam, beindult a karrierem, és a jövedelmem az átlagnál sokkal nagyobb lett, olyan munkával, amit szerettem, és ami nagyon sokat segített-segít az embereken.

Hogyan akarunk meleg, boldog otthont (Rák-Hold), ha állandóan spirózunk nőként, vagy állandóan külföldön jövünk-megyünk? (Nyilas-Jupiter).
Hogyan akarunk férfiként megállapodni, és boldog családot élni (Nap-Oroszlán), ha képtelenek vagyunk felelősséget vállalni, állandóan jövünk-megyünk, videojátékozunk (Ikrek-Merkúr)?
Nőként hogy akarunk harmonikus párkapcsolatot (Mérleg-Vénusz), ha állandóan motorokon, sportkocsikon, kutyákon, edzésen (Kos-Mars) jár a fantáziánk, és ezt bőszen meg is osztjuk a világgal közösségi portálokon.

És itt most nem az ítélkezésről van szó, hogy hú, mennyire diszfunkciósak az emberek. Arról van szó, hogy bizonyos minőségek kioltanak másikakat. Ez ennyire egyszerű.

A Jupiter bolygó a Naprendszer legnagyobb bolygója, ezáltal bármi is legyen vele, az eleve különleges figyelmet igényel. Jelenleg a Rák csillagjegyben tartózkodik, ami az Anya, Feleség, Otthon, Család, Házasság archetípusa. Melegség, béke, odafordulás, ráhangolódás, háttérbe húzódás a jellemző minőségei.

Nos, ahogy a Jupiter bolygó elindul ma hivatalosan is hátrafelé, az már kb két hete olyan, mintha egy lovaskocsi fordulna meg. Komótosan, elsöpörve az útjából sok mindent. Amint hátrafelé indul, olyan lesz, mintha beülnénk a szaunába, és a hő elkezdi kitolni belőlünk a nem odavaló dolgokat.
És mivel a Rák-ban történik mindez, olyan dolgokat fog kiszorítani, amik nincsenek a Rák-kal harmóniában. És éppen emiatt főleg a nők az érintettek, ezen belül pedig a korosztályom, a 25-35 közötti nők a leginkább.

Mi az, ami elválaszt attól, hogy megállapodj, lenyugodj, megtaláld a helyed Nőként a világban? Hogy találj egy Férfit, egy Társat, berendezz egy Otthont, legyen Gyereked, ezáltal Családod?
Mindazt, ami nem ez, elkezdik kitolni 5 hónapig, és a legnagyobb bolygó fogja ezt megtenni. A Feleségem barátnői körében gyakorlatilag már mindenkinek lett macskája az elmúlt 2 évben, ami azért érdekes, mert a macska a Hold bolygó állata. Ahogy közeledik az igény 30 felé haladva a Hold minőségek megélésére, úgy kell egyre inkább valami, ami tanítja ezt, ami emlékeztet rá, nehezebb időszakokban pótolja ezt az energiát.

Szóval a fentebb leírt archetípusok most nem játszanak egy darabig. Ha igen, és nő vagy, akkor úgy fogod érezni magad, mintha egy lift tetején guggolnál, mint egy akcióhős a filmekben, és ez a lift egyre halad felfelé a plafon felé. És egyre fogy a hely. Állandó buli az életed? Nem baj, csak az nem Hold. Vaslady vagy, motorb*zi, vagy kutyabolond? Nem baj, csak az nem Hold. Életed gerince a meditáció, a Paolo Coelho könyvek, és még a boltban is Namaste-val köszönsz Jó napot kívánok helyett? Nem baj, csak az nem Hold.

Minél inkább felháborodik valaki ezen a cikken, annál erősebb a kibillentsége a Hold témáival, és ezt tudom, mert pár embernek kiküldtem ezt, és pont úgy háborodtak fel, olyan sorrendben és mértékben. Lehet engem nem szeretni, ’nem szeretettelinek’ tartani, de igazából nekem teljesen mindegy, hogy ki hogyan reagál. Én csak azt nézem, mit jelent ez.

Magatoknak tesztek jót, ha megfogadjátok ezt, mert hosszú lesz ez az 5 hónap is. Nagyon sok család, kapcsolat most itt fog elválni, hogy véget ér-e, vagy fellép egy magasabb szintre. És nőként ’működő’ stratégia lesz, hogy behunyod a szemed, és azt mondod: „Ááá, a párom nem az igazi…”. Most meg kell, hogy védjem, bárki is legyen az. Te próbálsz kerülőutakat, egérutakat, hogy ne kelljen belépni a Rák-Hold minőségekbe. Nem írok, vagy mondok olyat, amire nincs tapasztalatom, és vicces, hogy 3 hete épp készültem írni emailt valakinek erről, erre aznap reggel rámírt egy smst, hogy „Tudunk beszélni?” „Miről?” „Nagyon érik a szakítás téma..” „Tudom” „Honnan?!?!?!”.
Hát, mert nem te gondolod, érzed ezt, hanem a bolygók játszanak veled..., hanem az egod, a hasadt részeid védik magukat, hogy ne kelljen egységesülni, és belépni a korodnak, nemednek megfelelő harmonikus állapotba, mert az a hasadtság, az ego végét jelenthetné….

Szóval erről fog szólni ez az 5 hónap, hogy megpróbáltok majd kitalálni mindent, hogy miért ne. Még többet fogtok meditálni, még agresszívebben képviselitek magatokat, még többet jöttök-mentek, hogy ez ne így legyen. De hát a Jupiter, a Mars, a Merkúr minőségei sosem lesznek Hold minőségek... :) Minél hamarabb léptek be önként most ebbe a minőségbe, annál hamarabb engednek élni a valódi életeteket. Azt, ami a nemeteknek, korotoknak leginkább megfelelő és harmonikusan működő. :)

Corbis-42-28775199.jpg