HTML

A blogról

Tapasztalatok, gondolatok, spirituális módszerek bemutatása, életünk kívül és belül.

Tegyél magadért

Könyvek
http://zoldkor.com/

Önismereti Tanfolyamok
http://zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html

A honlapunk elérhetősége: www.zoldkor.com

2014.05.19. 18:11 Zöldkör

A Nyugat alkonya

Vannak, akik úgy írnak cikkeket, hogy megnézik, mi a divatos téma, és arra reflektálnak. Vannak, akik úgy, hogy megnézik, hogy mások miről írnak, és hozzáteszik a ’magukét’. Én például úgy írok cikket, hogy valami megszületik. Őszintén, folyamatosan három-négy cikk is keringeni szokott egyszerre a fejemben. Van, hogy a piros lámpánál jelenik meg valami, volt, hogy tavaly decemberben a hófedte üres fehér járdán láttam egy elhagyott fekete kesztyűt, és ahogy ott kirítt, megjelent egy cikk a karmáról és a feldolgozatlan energiákról.
Ez a mai cikk is ilyen. Még tavaly novemberben utaztam a buszon az edzésre menet, és éppen Halloween napja volt. Itt Kanadában ennek mély és hosszú hagyománya van, sok energia felhalmozódott mögötte, ami egyenesen a kelta időkig vezet vissza. Ültem a buszon, és megjelent egy mondat a fejemben: „Ha én Ördög volnék…”. Aztán az, hogy mit csinálnék az emberiséggel, hogy rabságban és szenvedésben legyenek. És ennek a lépcsői; hogy milyen lépésekben vinném végbe művemet. És miután ez egyben kipattant, megjelent bennem, hogy ha egyik irányba működik ez, visszafelé is működnie kell… :)

„Ha én Ördög volnék, féltékenyen szemlélném az emberek boldogságát. Mivel Egységben élnének, nem tudnám megérteni őket, hiszen alaptermészetem a hasadtság, és a fél-elem volna. Kitaszított lennék a boldogság eredendő állapotaiból, és emiatt nagyon egyedül is érezném magam. Társakat akarnék, csak hogy ne legyek egyedül. Kezdetben senki sem figyelne rám. Miért is tennék?!

Rájönnék idővel és sok csalódás után, hogy művemet csak apránként vihetném végbe. És csellel, sok-sok furfanggal. Türelmesnek kellene lennem. Először is, elvenném az emberektől az örök létezés tanát. Enélkül nem működne semmi. Megfelelő módszerekkel, és nagyon óvatosan hol kicsempészném a reinkarnáció tanát a köztudatból, hol becsempészném az egyszeri létezés ideáit. Ahogy kell éppen. Ez megadná a feszültséget, ami kell nekem. A művemhez. ’Hogyan lehetne nyugodt bárki is, aki úgy érzi fogy az ideje?!’, gondolnám. ’Hogyan hihetne bárki is egy olyan Istenben, aki nem teljes?!’. Mert ha halandóak vagyunk, akkor Isten nem végzett teljes munkát, tehát nem mindenható. Érvekkel legyőzhetetlen lennék, és ezzel már könnyű dolgom lenne. Arra kellene figyelnem, hogy ne kapkodjak. Túl sok változást az emberek nem tudnak egyszerre elviselni, de ha fokozatosan jön, azt hiszik majd, ők akarják.

Második lépésben, miután Istent és az Egységet megrengettem, ellehetetleníteném a papokat, szellemi embereket. ’Nem tudtok megvédeni a haláltól!’, kiabálnák az emberek onnantól. Mivel egy életre fókuszálnának, beindulna a kapkodás; nem lenne idejük papokra hallgatni. Így, hogy a papokat nevetségessé tettem, elvettem hitelüket, megpihennék kicsit, hadd szokják az emberek az új helyzetet. Szépen lassan, nem kapkodva.

Itt már közel lennék a célomhoz. Itt már az alapokat bontogatnám. A Férfiakat venném célba. A korábbi trükkel elfordítva a Férfit a szellemi dolgoktól, rangját venném el egyúttal. Visszaűzném az anyag világába, hogy ott próbálja elérni azt, amit korábban saját területén próbált. Innentől a folyamat már magától működne. Ez az Asszony, a Nő területe. Közelebb a földhöz. Itt már ütköznének. Itt már felesleges lenne a férfi. Mit is keresnének egyszerre ott?! És onnantól a Nő terhesnek érezné ott a férfit. Már nem Férfi. Akkor mit is keres ott?! Csak akadály, ballaszt a matéria terepén. És a Nő hiányolná a korábbi magasságot, a Férfit; de nincs már ott, csak a férfi van. És beállna a helyére. Legalábbis úgy tűnne. És már nagyon közel lennék. A férfi a nő helyén, a nő a férfién. Egészen mesteri. Mindketten máshol, mint ahova tartoznak, teljesen gyökértelenül, sötétben kavarogva. Ezzel, hogy szétszedtem az alapokat, már csak egy lépésre lennék. Itt fordítanék még egyet az egészen. Elhitetném a nővel, hogy a gyermeke a mindene. Hogy ne aggódjon, hogy nincs a helyén, majd a gyermeke megvalósítja, ami neki nincs. Ezzel kivenném a nőt nyugalmából, békéjéből, és a jövőbe helyezném. Kétségbeesetten hajszolná gyermeke vágyait, a gyermek pedig a szülő vágyait. Teljes lenne a káosz. És hátradőlnék: a Művem elkészült!”

A világot minden értelmes hagyomány két fő részre osztja. Megtalálható ez a mitológiákban, a vallások szimbólumaiban, és a modern tudományos élet is erre épül. Van a fehér és a fekete. A tézis és az antitézis. A Fehér lyuk és a Fekete lyuk. A Kint és a Bent. A Férfi és a Nő. A Nappal és az Éjszaka. A Test és a Szellem. Ezek körforgásából, dialektikájából épül fel a teljes teremtett valóság.

Ez a dialektika mindig a szinusz-hullám vonalát írja le: a csúcs elérésével lefelé vezet az út, ahol a völgy energiája felé halad már a folyamat, és elérve a legalját, mindig felfelé ívelnek az energiák. Ezt a fajta kettősséget és áramlást megfigyelhetjük a Védák négy fő Világkorszakában:

Aranykor: A Tudat, a Szellem minősége a legteljesebb, jelen van az Egység állapota, de ez még inkább az Egy rendítetlensége, önmagáról való reflexió nélkül.

Ezüstkor: Hogy az önreflexió, vagyis a Tudat fel tudjon lépni magasabb szintjeire, oktávjára, a Létezés részekre kezdi töredezni magát, alámerülve a matéria, az Anyag, a Test világába. A Tudat elve ezáltal csökken az Anyag rovására, de magában hordozza a visszatérés, hazatérés magasabb szintjeit, de a szinusz-hullámon még lefelé vezet az út.

Bronzkor: A folyamat átfordul a Matéria javára, a széttöredezettség egyre erőteljesebb, és a Tudat egyre több ’cserépen’ keresztül tudja szemlélni önmagát, de ezzel együtt a feszültség és az élet tempója is egyre növekszik.

Vaskor: Szinte teljesen az Anyag az elsődleges fontosságú, a széttöredezettség itt a legmagasabb mértékű. Mivel a legtávolabbi részek is egységre törekednek a sebesség, a tempó szédítő erejű. Emiatt a Tudat teljesen alávetett helyzetbe kerül, és egyszerre van jelen a tompaság, állandóság és állandó pörgés állapota.

Valószínűleg mindenki rájött már ebből, hogy a Vaskorban járunk, ahol a Matéria a legintenzívebb, és a valódi értelemben vett Tudat a legalacsonyabb. Mindenből sok van, de silány minőségű, és ezzel párhuzamosan ahogy nő a dolgok száma, úgy csökken a minőségük, ahogy csökken a minőségük, úgy nő a számuk.

Egy érdekes analógiával egy láncot húzhatunk mindebbe a folyamatba:

(TUDAT)              Isten – Mester – Férfi – Nő – Gyerek           (ANYAG)

Minden valóban funkcionálisan és magas szinten működő társadalomban és kultúrában ez a lánc érintetlen és rendben működő volt. A Tudat, Szellem teljességében jelen volt egy Isten, Ősszellem, Egy, akinek rezgéseit pap, sámán, táltos, mester közvetítette, és szűrte a világi létezési formák felé. Ennek elsődleges begyűjtője és továbbítója szűkebb közege felé a Férfi volt. Továbbítva ezt a Nő felé, ő szétosztotta ezeket az energiákat és javakat a Gyerek minőség irányába. Amennyiben a lánc szélén, az Anyag elvben leginkább gyökerező Gyereknek valami igénye támadt, a Nő felé fordult, aki a Férfi felé fordult, aki a Mesterhez, aki Istenhez, az Egyhez.

Mindezt a ’láncot’ odahelyezve a négy világkorszakra, megfigyelhetünk egy hangsúly-eltolódást. A kezdeti Aranykorban az Isten elve még rendületlen. Ahogy haladunk előre az időben, nagyjából a papkirályok kora környékén, a Mester elv válik hangsúlyossá és dominánssá. Innen további évszázadokat haladva a Férfi minősége volt a domináns; ez szinte teljesen egybeesik az írott, ismert történelemmel. Nagyjából a ’felvilágosodás’ korától, kezdetben még rejtve, de már a Nő minősége veszi át az energetikai hangsúlyt, nagyságrendileg a 20. századig. Onnantól, a 20. század során elsősorban a Gyerek elve uralkodik.

Megfigyelhetjük, hogy ahogy csúszunk át egyik elvből a másikba, egyre rövidebb ideig tart egy korszak, és egyre hangsúlyosabb a matéria; és ezzel együtt a szenvedés és elégedetlenség is. Az Isten elve valószínűleg évtízezredekig uralkodó volt, és gyakorlatilag innen nincs írásos emlékünk, csak legendáink. A Mester elve az ismert történelem hajnala környékén lehetett leáldozóban. A Férfi elv az írott történelem kora, véleményem szerint a középkorig. Onnan, amikor is megtörtént a vallás teljes rangvesztése, és a háborúkat már személytelenül vívták, beköszöntött a Nő elvének kora. A 20. századot már a Gyermek elv teljes ’játszótereként’ találjuk, felelősség, mélység, maradandó dolgok nélkül. Ezt a korszakot most már egyre többen írják le a ’tévedések évszázadaként’.

Van azonban tovább is a Gyermek elve után. Utána az ’Állatok’, a ’Növények’ és a ’Kövek’ energetikai elve következik még. Mivel az egyes elvekből való átmenet szintén szinuszos, ezek sosem éles átmenetek, hanem keverednek. A hetvenes évek környékén elkezdett a Gyerek elvre ráeresztődni az ’Állatok’ elve, Nyugaton a hippik mozgalmával, keleten a szocializmussal, ahol minden érzelmi vagy gondolati cselekmény csírájában került elfojtásra, és a fizikai test fenntartása és gyarapítása volt a fő mozgatóerő. A ’Növények’ elve az internet korával került előtérbe, ahol az élőlények egy helyben, kötötten léteznek, néha, helyváltoztatás nélkül megmozdulnak, és időnként táplálékot vesznek magukhoz. Innentől még egy elv van, a ’Kövek’ elve, ami szintén már elindult néhány éve, a szintetikus ételekkel, a beültetett testrészekkel, a 3D nyomtatással, és a csúcspontját a virtuális valósággal fogja elérni. Ennek kezdete az okostelefonját vagy a touchpad-jét nyomogató, fején füllhallgatót hordó ember. Kiteljesedése akkor lesz, amikor egyfajta sisak formájában teljesen leválnak érzékszerveink a külvilágról, és mindent virtuálisan élünk, elektronikán keresztül, testünket szintetikus tápanyagokkal életben tartva.

Oculus.jpg

Láthatjuk, hogy az ’Állatok’ elve nagyságrendileg 30 évig tartott, a ’Növényeké’ 10 évig. Ilyen exponenciális gyorsulással számolva, – tízezer évek (Isten) - ezer évek (Mester) - háromezer év (Férfi) - négyszáz év (Nő) - száz év (Gyerek) - harminc év (Állatok) - tíz év (Növények) , a ’Kövek’ szintje még egy-két év, vagy néhány hónap, és teljesen  átveszi az energetikai hangsúlyt. Mivel minden szinuszos folyamat egyszer elér az aljára, valószínűleg hamarosan nagyfokú ’átrendeződés’ várható.

Személy szerint én nem teljesen értem, amikor emberek azzal vannak elfoglalva, hogy hogy áll rajtuk a fényképen a rózsaszín Om-os póló, vagy hogy most még elmennek nyaralni, és utána mennek az energetikai beavatásra, vagy terápiára, mert azért eléggé ’last minute’ a helyzet. A jó hír az egészben, hogy noha a folyamat íve adott, valószínűleg nem determinált a ’visszarendeződés’ amplitúdója. Mert minden normális hagyományban szerepel egy ősrengés, ami visszahozza az Aranykort, szóval az valószínűleg megtörténik, eléggé hamarosan, némi ’átrendeződés’ keretében. De hogy ez mennyi ’változással’ fog együttjárni, az szerintem függ az ’alkotóelemek’, az emberek valódi állapotától is.

Olyan ez, mint az alma: ha már teljesen ráncos, és mindenhol kukacok rágták, akkor nem igazán szoktunk vele foglalkozni. Viszont ha csak egy nagyon kis rész van megbarnulva, akkor kimetsszük azt a részt, és jóízűen fogyasztjuk az almát. Magával a folyamattal mit kezdeni nem tudunk, mert az felsőbb erők által vezetett. A folyamatot alkotó részeket azonban módunkban áll helyreállítani. Az pedig véleményem szerint a cikk legelején leírt folyamat inverzével képes működni.

Le kell magunkat választani a ’Kövek’ állapotából, amikor életünk vetítésből, képzelődésből, álmodozásból és projektálásból áll. Le kell magunkat választani a ’Növények’ szintjéről, amikor is egész nap műszaki cikkeken élünk. Ugyanígy az ’Állatok’ szintjéről, amikor mohón és kapzsin, száguldva hajszoljuk fizikai testünk életbentartását és felesleges mértékű gyarapítását. Mindezek végén pedig a nemtelen, androgün ’Gyerek’-állapotból kell kilépnünk megfelelő terápiás módszerekkel, felszabadítva a sérülésekben elakadt energiákat, hogy visszatérhessünk korunknak, nemünknek megfeleltethető állapotainkba. Amikor elérünk ide, minden rendben lesz: jöhet bármilyen rengés, fizikai, vagy társadalmi, a helyünkön leszünk.

És ebben nem nagyon lesz partnerünk. Az emberek 99%-a a ’Növények’, és egyre inkább a ’Kövek’ szintjén éli az életét, odaképzelve, álmodozva olyan állapotokat, amik nincsenek is ott, megfosztva magát ezzel a valódi fejlődés lehetőségétől. Azt látom, hogy mindenki vár. És vár. És vár. És a folyamat egyre gyorsul. Gondolj bele: 20 éve még nem volt internet. 10 éve még nem emaileztünk. 5 éve még nem volt okostelefonunk. Ma már ezeken élünk. Vagdossuk hát le magunkról a virtuális világban létezést, tegyünk életmódváltást, és térjünk vissza a valódi lelki dolgokhoz az üzenőfalunkon megosztott ’spirituális’ idézetek és magamutogatás helyett, mert ez tudja azt a biztonságot megadni, amire valószínűleg nem is olyan sokára nagy szükségünk lehet.

A következő cikkben beszélünk az irányelvekről és legfőképpen gyakorlatokról, melyekkel az erről a folyamatról leválás elérhető!

matrix_red_blue_pill.jpg

 Aktuális híreink:

- Csatlakozni tudtok a Facebook-on a 'Zöldkör' csoporthoz - itt interaktívan tudunk beszélgetni a cikkekről, tudtok kérdéseket feltenni, eszmét cserélni másokkal, barátságokat kötni hasonló érdeklődésű emberekkel és még sok minden mást. https://www.facebook.com/groups/zoldkor.blog/. Több, mint 1400-an vagyunk már, nagyon jó kis csapat alakult ki, bátran csatlakozzatok! :)

- Elkészült az 'Iránytű a Spirituális Fejlődéshez' című könyv! :)

Ár: 3000 Ft, Terjedelem: 304 oldal

(Budapest, 13. ker., Hegedűs Gyula utca 8, 25-ös kapucsengő, szerda 9.00 - 19.00, péntek 9.00 - 19.00 között. Vidékről utánvéttel is megrendelhető!) - fonixhaz.com

- Egy másik nagyon érdekes és izgalmas kiadványunk egy hangoskönyv, mely Buddha tanításait tartalmazza. A címe 'Dhammapada - A Tan Útja', amolyan buddhista Bibliának tekinthető. Nagyon szép és érdekes tanítások vannak benne. 

http://zoldkor.com/konyvek-menu/konyvek-hangoskonyvek/a-tan-utja-dhammapada-hangoskonyv.html

- Megnyitottuk a Zöldkör honlapot!!!!! www.zoldkor.com címen érhető el, vagy ide kattintva! :)

- Továbbra is segítünk azoknak, akik szeretnék a Pálmalevelüket megkerestetni, akár a felolvasott után egy másodikat is, és/vagy Asztrológiai Elemzésüket elkészíttetni: a babity.richard@gmail.com címen tudtok jelentkezni.

Itt tudtok előzetesen bővebben tájékozódni:

http://zoldkor.blog.hu/2014/03/11/rolunk_286
http://zoldkor.blog.hu/2013/09/09/a_palmalevelekrol
http://zoldkor.blog.hu/2013/10/10/a_palmalevelekrol_ii
http://zoldkor.blog.hu/2014/02/02/a_palmalevelekrol_iii
http://zoldkor.blog.hu/2013/12/04/karacsonyra_351

- Online Interjúkban interaktívan tudtok érdekes témákkal kapcsolatban előadásokat meghallgatni: http://www.youtube.com/watch?v=GEt2vlCa2jU ; http://www.youtube.com/watch?v=-FMRWXwxPas

- A blogunkat angol nyelven itt tudjátok elérni, illetve angolul tudó ismerőseiteknek ajánlani: http://greentaracanada.ca/blog.html

- Aki szeretne magán aktívabban dolgozni, fejlődni, életét javítani, a Zöldkör Facebook csoportban, vagy akár a privát emailcímemen is tud érdeklődni terapeutákról, segítőkről.