HTML

A blogról

Tapasztalatok, gondolatok, spirituális módszerek bemutatása, életünk kívül és belül.

Tegyél magadért

Könyvek
http://zoldkor.com/

Önismereti Tanfolyamok
http://zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html

A honlapunk elérhetősége: www.zoldkor.com

2014.08.05. 16:44 Zöldkör

Férfiszemmel - Férfiakról

Férfiak. Róluk cikket írni olyan, mintha a mammutról, kardfogú tigrisről, vagy éppen a dinoszauruszokról kellene cikket írni. Láttál olyat, aki hallott olyanról, aki valamilyen szinten kapcsolatba került velük. Én magam be kell, hogy valljam, nem tartozom ezek közé. Mélyebb, intuitívebb rétegekbe kell nyúljak, hogy egyáltalán bármit tudjak írni róluk. Mert azt nagyon jól tudom, hogy milyen egy nem-férfi, ó igen, sokan vagyunk így, de az nem ugyanaz, mint azt tudni, ami ’az’. Jómagam sosem voltam olyan, aki meglátott egy focilabdát, és hirtelen, váratlan izgalomba jött, vagy ha elment mellettem egy tuningautó, minden vágyam az volt, hogy évekig spóroljak, hogy nekem is lehessen egy ilyenem. Valószínűleg a szó objektív értelmében nem is ez a ’Férfi’. Nézzük hát.

A Férfi egy lehetőség, ami létét számos tényező együttesének köszönheti. Kialakulása egyáltalán nem tekinthető mechanikusnak, magától értetődőnek; ahhoz erőfeszítés kell. Egy Férfi létrejöttéhez súrlódás, terhelés és küzdelem kell, és ha megfigyeljük a mai életvitelt, éppen ezek a dolgok, amik a leginkább kiveszőfélben vannak. „Szórakoztatva lenni, annyi, mint egyetérteni”, tartja egy fantasztikus mondás, és egy Férfi alapvetése a nem-egyetértés, mindennel pedig főként nem – így a mai társadalmi berendezkedést minden szempontból alapvetően Férfi-ellenesnek kell tekinteni.

A mai életvitel célja a fizikai test életben tartása, a Férfié a Szellem kifejlesztése. A mai világ célja a biztonság, a Férfié a súrlódás, a megedződés. Nem volt ez mindig így. Évezredeken keresztül a Szellem, és ezzel együtt egyfajta (a szó jó értelmében) patriarchális társadalmi berendezkedés volt a mérvadó, melyhez mindig kellett a Férfi-energia. Ennek kialakulása azonban magától sosem történik meg. Megértéséhez vegyük elő a több cikkben bemutatott ’nemi létrát’:

                       Férfi                                                                             Nő

  Jupiter-Nyilas     (50 felett)                                                       Neptunusz-Halak    (50 felett)

  Nap-Oroszlán      (30-50 év)                                                      Hold-Rák                    (30-50 év)   

  Mars-Kos               (13-30 év)                                                      Vénusz-Mérleg         (13-30 év) 

                                                               Merkúr-Ikrek   (0-13 év)

A fiúgyermek megszületésekor még nem képvisel egyértelműen megkülönböztethető nemi energiát. Természetesen élete első néhány éve után már az esetek többségében kialakul a bal-agyfélteke dominálta működés, kisautósan, hatékonyan, egyenesen, lényegre-törően. Mégis, a pubertáskorban lép fel archetipikusan a Mars-Kos archetípusába, mely esemény az összes jelentősebb kultúrában egyfajta ünnepséggel került megkoronázva, jelezve, hogy itt valami már elkezdődött, és ezzel az ifjúval érdemes számolni, figyelmet tartani rajta. Ha megfigyeljük a mai életvitelt, egy pubertás-fiú a legteljesebb mértékben magára van hagyatva ebben a folyamatban, kirobbanó és pallérozatlan energiáit épphogy elnyomnia, rejtegetnie kell, vagy ellenkezőleg egy kérkedő ’barom’ lesz belőle az esetek bizonyos százalékában. Mindenesetre a legritkább az, hogy egy érettebb, tapasztaltabb erő, egy Férfi vegye irányítása alá, hogy az ifjú energiái kordában legyenek tartva, ezáltal fejlődésre alkalmasak legyenek. A régebbi rendszerekben ez jelen volt, szépen betagozódtak az ifjak, megelőzve ezzel a céltalan és értelmetlen rombolást, őrlődést és káoszt, amit egy kamaszfiú magában vagy a külvilágban képes okozni.

Miután energiái így pallérozódtak, képes volt teremtő funkciókat is ellátni, kizárólag abban az esetben engedték nő közelébe. Le kellett tenni valamit az asztalra, felmutatni valami eredményt, máskülönben nem bíztak rá senkit. Amint energiáit fókuszálni tudta, csakis akkor, bízták rá egy nő boldogulását, és azon keresztül természetesen egy teljes családot, itt még annak ígéretét. A Házasságkötést gyakorlatilag rögtön követte a Gyerek érkezése, ezzel a Mars-Kos archetípusból fellépett a Nap-Oroszlán archetípusába, családja, közege, élettere középpontjaként, gravitációs erőmezőjeként. Eredményeiért, korábbi munkájáért, tapasztalataiért tiszteletben részesült. Ebben a nagyjából 30 és 50 közötti időszakban a Család és a Gyerekek gyarapodása és biztonságban tudása volt a cél, és amikor a gyereke sorsa már kialakulóban látszott, a Férfi figyelem a külvilág és a felső, Szellemi dolgok felé fordult, ezáltal fellépve a Jupiter-Nyilas archetípusába.

Bármilyen ország leigázásáról, elgyengítéséről is legyen szó a világtörténelem során, az első lépés mindig a középkorú, potens férfiak elkülönítése, akár kivégzése. Utána következik a papok, szellemi vezetők, azután pedig az értelmiségiek elkülönítése, akár kivégzése. Az asszonyok, gyerekek és nem potens idősek onnantól kezdve könnyen irányíthatóak, kiegészítve szórványosan néhány potens férfival is, akik egyfajta középpontot képviselnek, hogy ne hulljon darabjaira a rendszer, de éppen annyian legyenek, hogy ne tudjanak összefogva ismét erős hálózatot kialakítani.

A gazdasági és a technikai fejlődés lassan, de biztosan elvégezte ugyanezt, alig észrevehetően. A Mars-Kos energiák kifejlődéséhez háborúra, erőfeszítésre, súrlódásra van szükség, és a fizikai test igénybevételére. A technikai forradalmak mindezt eliminálták. A hatékonyabb fegyverek kisebb hadseregeket és kisebb fizikai erőt igényeltek, idővel már egy gombnyomás is szinte elegendő a pusztításhoz. A mindennapi életben korábban annyira fontos fizikai erő a gépek elterjedésével szintén idejétmúlttá vált, egyúttal a vadállatok, ismeretlen területek, veszélyek is háttérbe szorultak. Minden, ami a Mars energiáit tudná működtetni, folyamatosan, és egyre növekvő mértékben háttérbe szorul.

Amennyiben a Mars nem működhet, természetesen a ráépülő minőség, a Nap sem. Nincs már, mi megadja a tisztelet a Férfi-nak, nincs eredmény, nincs valódi erőfeszítés, mert a folyamattal párhuzamosan az érvényesülés és az eredmények a közösség jóindulatának függvényévé váltak, nem egyéni erőfeszítés eredményei. Ha tudsz ártalmatlannak tűnni, másokra nem veszélyesnek (hiszen mindenki túlélni akar, ez a legalapvetőbb ösztönünk, motivációnk), akkor a közösség kiemel. Pedig nem tettél semmit. Pont, hogy az ellenkezőjét tetted, mint Férfiséged diktálna. Ha biztosítod a közösséget, hogy mind az egyénekre, mind az egészére ártalmatlan vagy, akkor felemelkedsz. A valóság azonban éppen ennek ellenkezője, a Férfiak tekintetében mindenképpen. Ahol nincs konfliktus, súrlódás, erőfeszítés, ott nincs Mars, és ahol az nincs, ott Nap-energia sincs. Ahol nincs Nap, ott pedig nincs Apa, Férj, Középpont energiája. És ami a legfontosabb, nincs Szellem, a szó valódi értelmében, nincs Jupiteri energia.

Ennek a vákuumnak betöltésére automatikusan beléptek a nők. Az ő ösztöni programjuk pedig a fizikai test óvása, fenntartása. A természet alaptörvénye, hogy ahol sok van, ott a minőség is mindig alacsony, és a nő programja a megőrzésre, a sokra irányul. Egy Anya a fiát óvja, az Apa teszteli. Az Anya halogat, az Apa űz. Űz, mert tudja, hogy amit ma a fia ’megnyer’, nyugalmat, kényelmet, azt később sokszorosan elveszíti. Egy Anyát mindez nem motivál – az ő célja gyermeke életben maradása. És egy Anya programja nem intelligens, nem rugalmas program. Fenntartó program. Ha gyermeke negyven éves, akkor is a gyermeke, ugyanaz a program fut hát. Nem az Anya feladata egyensúlyt találni ebben; a Természet ezt úgy oldotta meg, hogy két Szülőt adott a gyermeknek: egyet, aki kihajtja és teszteli, egy másikat aki óvja ebben és ahol feltöltődhet.

A Férfiak és az Apák eltűnésével egy nulla és hét év közötti, túlélő-fennmaradó program ’jut’ a férfiaknak. Nincs ott az a nagybetűs Férfi, aki kiűzné ebből a nyugalomból. Aki próbára tenné, edzené és tesztelné. A mai női értékek orientálta társadalomban, ha egy gyermek már liheg az erőfeszítéstől, mindenki összerezzen – nem alakulhat hát ki edzettség sem. És a ma kisfiúi adják a holnap ’férfiait’; a holnap ’férfiai’ pedig a holnap Apáit és Férjeit, így ebben a felállásban arról beszélhetünk, hogy egy generáció alatt tönkre lehet tenni a teljes Párkapcsolati képet, mert ahhoz mindig két ellentétes pólus, egy Férfi és egy Nő kell, akiknek különbözőségei vonzzák egymást.

Ma pedig, mondjuk ki, nincsenek Férfiak. Hogyan is lehetnének, ha már az alapoknál mindaz, amit ma ’nevelésnek’ hívunk, ellenük dolgozik. Ma minden, ami közdivat, a Mars ellen van. Ahol Mars van, ott sérülés, veszély, akár pusztulás is van. Régen ez senkit sem érdekelt, mert az emberek nem a testükkel azonosították magukat. Akkor még jelen volt a Szellem a szó valódi értelmében, és a Földi életet egyfajta átjáróháznak, ideiglenes tartózkodásnak tekintették; minél fejlettebb volt egy kultúra Szellemileg, annál inkább. A mai Kali-Yugában nincs ilyen biztonságunk, így mindenki úgy él, hogy „Egyszer élünk!”, kiabálja, ahhoz viszont bőven dédelgetni kell a fizikai testet.

Ahhoz, hogy egy férfi Férfi lehessen, szembe kell fordulnia mindazzal, amit a mai ’társadalom’ képvisel. Konfrontálódnia kell, súrlódnia, és erre a nyugati életmód a legkevésbé sem alkalmas. Önmagának kell megtennie a ’beavatási rítust’, elveszve egy idegen országban, egy távoli helyen, ahol vagy majdhogynem elpusztul, vagy túlél. Jómagam először 21 éves koromban tettem ezt meg Angliában, később ugyanúgy ott 24 éves koromban, majd 25 évesen Máltán. El kell veszni belül is. Terápiában, tűzönjáráson, izzasztókunyhóval – a konfrontálódásnak belül kell megtörténnie, az addigi ’neveléssel’, pontosabban idomítással/kondicionálással, a személyes hajlamokkal és előző életek energiáival. Ez a kettő együtt képes olyan közeget teremteni, melyben edződik a férfi, alakulnak Mars-energiái, és közelíthet a Nap-Oroszlán jellegek felé.

Hány fiatal fiú/férfi teszi ezt? Egyre kevesebb. Miért tennék?! Azt látják, hogy akkor kapnak szeretet, akkor fogadják be őket, ha nőbbek a nőknél! Kommunikáljanak az érzéseikről, legyenek művésziek, divatosak, kísérgessenek mindenkit kiállításokra, stb. Ez mind-mind Vénuszi, Mérleg-energia. És mindez az Anyákkal indul. Egy Nő számára a Férfi nem garantált, hogy mindig ott lesz, mégis, a Nő kizárólag kapcsolódásban képes létezni. És már meg is van – a Gyerek. A nők hatalmas része ’sajátítja’ ki, kondicionálja fiú-gyermekét öntudatlanul, ösztönösen arra, hogy ne lehessen Férfi belőle. Így van. Mert abban az esetben, ha fia nem képes felnőni és saját Családot alapítani Férfiként, folyamatos kapcsolatban tud maradni vele, ezáltal női-része lubickolhat. Ebben azonban mindkét fél veszít. A gyerek egy teljes értékű életet, az anyja pedig egy normális párkapcsolat lehetőségét. Hány olyan nő van, akik ’szerelemem’-ként aposztrofálják fiúgyermeküket a közösségi portálon, és közben a következő megosztással siránkoznak, hogy nincs párkapcsolatuk. Hogy lenne, hova férne be az a párkapcsolat…?!

A középkorú ’férfiak’ szerepe szintén számottevő ebben. Mivel nem felnőnek, hanem megidősödnek, mert hiányzik a súrlódás, nem tud a Szellem megfelelően kifejlődni bennük. Ebben az esetben pedig a Test, a Matéria irányítása alá esnek, ott pedig a nő, a feleség az úr. A Férfi feladata lenne konfrontálódni a Nővel, hogy a gyermeket ’átvegye’ tőle, és kinyissa számára a felnőtt, külvilágbeli életet. Hány Férfi, vagy férfi teszi ezt. Ki mer konfrontálódni ma egy nővel?! Nagyon kevesen. Abból csak a nyűg van, nem jut éjszaka fizikai test, és számos ’mellékhatása’ is van ennek. A hosszútávú hatások azonban sokkal komolyabbak mindkét nem és a gyerekek számára is. A maradék férfi-populációnak kellene megmozdulnia, a fennmaradó lehetőségekkel ’tesztelni’ magát, erőfeszítéseket tenni, folyamatos súrlódásoknak kitennie magát, hogy a Mars energia fennmaradhasson. Amennyiben ez megtörténik, a Nap energia is működhet.

Mindennek azonban az ellenkezője történik. Az erőfeszítés, a munka manapság már nem a teremtésről szól, hanem egyfajta ’kipipálásáról’ annak, hogy kivonult a férfi a buborékjából, és hagyják békén. Ő „megtette, amit meg kellett”. Onnantól pedig egy videojáték virtuális terében ismét gyermek lehet, szabadon úr a (virtuális) valóság felett, vagy a haverokkal a kocsmában ismét egy dúskeblű nő hozhatja neki az innivalót, már nem műanyag, hanem alkoholos-pohárban. A nők felelőssége, hogy gyerekkorában már ’teszteljék’ a fiukat, a férfiaké pedig, hogy elősegítsék ezt a folyamatot; a saját gyerekükön, és legfőképpen magukon. Mindehhez gyakorlati tanácsok a következő cikkben érkeznek.

male-lion-with-cub-1600x1200.jpg

Aktuális híreink:

- Asztrológiai és Önismereti Tanfolyamot indítok szeptemberben, mely online végezhető, és a tananyag bármikor visszahallgatható.
Bővebb információk itt: zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html

Visszajelzések a tanfolyamot elvégzettektől: http://zoldkor.com/tanfolyam-visszajelzes/18.html?view=category

- Előjegyezhető az 'Iránytű az Asztrológiai Önismerethez' című könyv! Augustusban megírom, várható megjelenés: szeptember vége. :) http://zoldkor.com/konyvek-menu/elokeszuletben/iranytu-az-asztrologiai-onismerethez-elojegyezheto.html

Csatlakozni tudtok a Facebook-on a 'Zöldkör' csoporthoz - itt interaktívan tudunk beszélgetni a cikkekről, tudtok kérdéseket feltenni, eszmét cserélni másokkal, barátságokat kötni hasonló érdeklődésű emberekkel és még sok minden mást! :) https://www.facebook.com/groups/zoldkor.blog/. Több, mint 1800-an vagyunk már, nagyon jó kis csapat alakult ki, bátran csatlakozzatok! :)

- Elkészült az 'Iránytű a Spirituális Fejlődéshez' című könyv! :) Május 16-ától lehet hozzájutni a Főnixházban! Ár: 3000 Ft, Terjedelem: 304 oldal

Átvehető: Budapest, 13. ker., Hegedűs Gyula utca 8, 25-ös kapucsengő, szerda 9.00 - 19.00, péntek 9.00 - 19.00 között. Vidékről utánvéttel is megrendelhető! - fonixhaz.com

- Elkészült a Dhammapada - A Tan Útja' című hangoskönyv! :) Amolyan buddhista Bibliának tekinthető, nagyon szép és érdekes tanítások vannak benne. A linkre kattintva megtekinthető a borítója, megrendelhető, és bele is tudtok hallgatni. :) 

https://www.youtube.com/watch?v=QVOcc5EiOIAhttps://www.youtube.com/watch?v=8F8HqBDGRtc

Átvehető: Budapest, 13. ker., Hegedűs Gyula utca 8, 25-ös kapucsengő, szerda 9.00 - 19.00, péntek 9.00 - 19.00 között. Ár: 2 ezer forint. Vidékről utánvéttel is megrendelhető! - fonixhaz.com

http://zoldkor.com/konyvek-menu/konyvek-hangoskonyvek/a-tan-utja-dhammapada-hangoskonyv.html

- Megnyitottuk a Zöldkör honlapot!!!!! www.zoldkor.com címen érhető el, vagy ide kattintva! :)

- Továbbra is segítünk azoknak, akik szeretnék a Pálmalevelüket megkerestetni, akár a felolvasott után egy másodikat is, és/vagy Asztrológiai Elemzésüket elkészíttetni: a babity.richard@gmail.com címen tudtok jelentkezni.

Itt tudtok előzetesen bővebben tájékozódni:

http://zoldkor.blog.hu/2014/03/11/rolunk_286
http://zoldkor.blog.hu/2013/09/09/a_palmalevelekrol
http://zoldkor.blog.hu/2013/10/10/a_palmalevelekrol_ii
http://zoldkor.blog.hu/2014/02/02/a_palmalevelekrol_iii
http://zoldkor.blog.hu/2013/12/04/karacsonyra_351

- Online Interjúkban interaktívan tudtok érdekes témákkal kapcsolatban előadásokat meghallgatni: http://www.youtube.com/watch?v=GEt2vlCa2jU ; http://www.youtube.com/watch?v=-FMRWXwxPas

- A blogunkat angol nyelven itt tudjátok elérni, illetve angolul tudó ismerőseiteknek ajánlani: http://greentaracanada.ca/blog.html

- Aki szeretne magán aktívabban dolgozni, fejlődni, életét javítani, a Zöldkör Facebook csoportban, vagy akár a privát emailcímemen is tud érdeklődni terapeutákról, segítőkről.