HTML

A blogról

Tapasztalatok, gondolatok, spirituális módszerek bemutatása, életünk kívül és belül.

Tegyél magadért

Könyvek
http://zoldkor.com/

Önismereti Tanfolyamok
http://zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html

A honlapunk elérhetősége: www.zoldkor.com

2015.02.05. 19:33 Zöldkör

Star Wars 1a

Ez egy több cikkből álló írás-sorozat első része, mellyel a Nyilasba lépett Szaturnuszra kívánok reflektálni. Jelenleg a külvilágban viszonylagos csend és béke van; értem itt ez alatt, hogy a ’Charlie Hebdo’ féle nyugati világot felkavaró esemény elült. Közben persze vannak azért diplomáciai csiki-csukik, repülőgép-lezuhanások, és a Kelet-Ukrajnai konfliktus is csendesen fellángolt. A Szaturnusz továbbra is a Nyilasban van, a csend oka a Halakban lévő bolygók, ahol rejtve vannak, mintha ködben lennének, erejük eloszlik. Van rövid szusszanásnyi időnk emiatt, nagyjából március közepéig.

Modern Nyugati világunk nagyon erőteljesen Nyilas érintettségű, és ezt préseli a Szaturnusz három éven keresztül. Ebben a cikkben ennek a felfújt rendszernek a kialakulását szeretném megvizsgálni a minták, archetípusok szempontjából. Található a cikk alján egy ún. ’Nemi Létra’, amit érdemes letölteni, és időről-időre a megfelelő részeknél rápillantani, magunkba szívni energiáit, meditálni rajta. Nagyon-nagyon sokat segít a dolgok megértésében, ha látjuk is őket, nem csak elvont ideákat pörgetünk. Kezdjük hát:

Megnyilvánult világunk mintákból és archetípusokból áll. Alapvető célunk ezek felismerése, feltérképezése, mert kizárólag így tudunk rajtuk túljutni. Negálásuk, tagadásuk a túljutással természetesen nem egyenértékű; ellenkezőleg, megfosztjuk magunkat a felszabadulás lehetőségétől. Jó emiatt először az archetípusokkal tisztába jönnünk, és utána minden a miénk: legfőképpen a szabadság.

Naprendszerünk, Földi életünk legfontosabb bolygója a Nap. A Nap nélkül nincs fény, nincs létezés. Erejével lehetővé teszi, hogy éljünk, lássunk, tapasztaljunk. Materiális és szellemi szinteken is a világosságot jelképezi, és a legtöbb régibb kultúrában középponti szerepe volt. Társadalmunkban, emberi létezésünkben a Nap bolygó egy 30 és 50 közötti Férfi archetípusával egyenértékű. Másodlagos és harmadlagos értelmében az Apa és a Férj archetípusait is jelenti.

Minden ember az Ikrek-Merkúr archetípusába születik (lásd ’Nemi Létra’). 0 és 13 éves korunk között nem képviselünk nemi jellegeket, súlytalanok vagyunk, mozgékonyak és alakíthatóak. Megfigyelhetjük, hogy az Ikrek-Merkúr létrafok az egyetlen a képen, amelyiknek nincs poláris ellentéte, párja. A fiúgyermekek a kamaszkorhoz, pubertáshoz érve a régi kultúrákban direkt és indirekt terheléseknek, próbatételeknek voltak kitéve. Ez lehetett egy vadásztett, csatába vonulás, vagy egy másik férfinél, mesterembernél végzett megterhelő és alázatos munka. Közös mindben, hogy a fizikai test erőfeszítéseknek, legtöbbször veszélyeknek és kihívásoknak volt kitéve, és része volt a tevékenységeknek valamilyen pusztítás, átalakítás is. Ez a szakasz a Kos-Mars archetípus létrafoka (lásd ’Nemi Létra’).

A Kos-Mars archetípus három programmal rendelkezik. Az első: önmagamat korlátok nélkül kiárasztani. A második: az ennek során utamba kerülő nőket magamévá tenni. A harmadik: aki mindezekben akadályozni próbál, azt félresöpörni.  Ezek persze nem ennyire kerültek kiélésre vegytisztán, de jobb helyeken az ifjú világot látott, harcteret, akár bordélyházat, és kiengedte, szabadjára ezeket a vörös energiáit. Amennyiben ezzel rendben volt, fellépett a Nap-Oroszlán archetípusába.

Rangot kapott, teljes értékű tagjává vált közösségének, mellyel együtt járt a megélhetés biztosítása, majd Asszony, Feleség is. Ily módon a maga területén a munkájában közösség nukleáris középpontjává vált, és Felesége számára is viszonyítási ponttá; ahogy a Nap a Hold számára. A közös gyerek vállalásával a Férfi és Férj minőségek után, mindig utoljára a háromból, megjelent az Apa. Kialakult az Apa-Anya-Gyerek háromszög. A háromszög minden létezés alapja, gondoljunk itt a proton-elektron-neutron, vörös-sárga-kék, aktív-passzív-semleges alapokra; minden alapja.

Ahogy Nap szerepköreiben megélte magát, 50 év felett, miután gyermekei felnőttek, fellépett a Nyilas-Jupiter archetípusába. Szellemi Férfi, aki Felfelé néz, és a Köz dolgaival foglalatoskodik, mert szűk családon belüli kötelességeinek eleget tett. Felesége fellép az unokái érkezésével a Halak-Neptunusz archetípusba; célja és feladata a feltétel nélküli Szeretet, háttér és elfogadás biztosítása. Passzívan, nem hivalkodóan.

Ez működött a világ teljesen elszeparált részein, évtízezredeken keresztül. Közben a Négy Világkorszakban haladtunk az Aranykorból az Ezüstkorba, Bronzkorba, és most a Sötétkorba, Vaskorba. A Matéria a Tudatosság javára megerősödik, és átbillen. A Férfi-Szellemi energiák ilyen értelemben visszahúzódnak.

Ahol a Szellem hanyatlik, ott a Túlvilág, az Örök Élet ideái is elhalványulnak. A fizikai test emiatt felértékelődik, a halál onnantól erőteljessé válik, és jelentőségteljes, félnivaló eseménnyé. A Szellem visszahúzódásával és a matéria felértékelődésével az eszközök, a tárgyak és a matéria kapja a fókuszpontot. Ebben a folyamatban a valódi, magas szintű Nyilas-Jupiteri energiák visszahúzódnak. Ennek következményeképpen az Oroszlán-Nap is.  Mivel a Kos-Mars minőségek megélésével benne van a fizikai test sérülésének az esélye is, itt is kapnak egy elterelőutat az energiák. Megjelennek a vadászatot és a háborút szimuláló sportok, diplomáciai tárgyalások, és a hadkötelezettséget kiváltó hivatásos seregek. A Nap-Oroszlán jellegek előszobájaként funkcionáló Kos-Mars jellegek nem tesztelődnek.

Emiatt a férfiak megszűnnek Férfinek lenni. Nincs terheltség, nincs tesztelés, nincs veszély – de dicsőség és rang sincs onnantól. Megrekednek az Ikrek-Merkúr Gyerek-archetípusban, Marsukat ’cseles’ és időről-időre kirobbanó módokon megélve az elfojtások miatt. Ahol a Nap eltűnik, ott a struktúrák összeomlanak, deformálódnak. Ahogy egy ember életében is sokkal egészségesebb és vonzóbb az, aki mondjuk friss levegőn és napon tevékenykedik; amint bezárod egy szobába, egy íróasztal elé, mesterséges levegőre, deformálódik és aberrált lesz.

Van tehát egy óriási hiány Oroszlán-Nap minőségekből. A Nyilas-Jupiter Szellemi témák hiányát még kibírjuk, mert nem alapvető struktúrákat, háromszöget érint. A Nap kihullása szétszedi az Apa-Anya-Gyerek háromszöget.

Nap nélkül nincs élet. Valakinek pótolni kell. Nap nélkül nincs erő, perspektíva, célok, Nap nélkül Gyermeki állapotokban maradunk, fejletlenül, csenevészen (Merkúr-Ikrek). Ezt látjuk a középkor óta, és különösen a 20.századtól. Valamit tenni kell. Még emberi létformánk előtt, az Állatok szintjén, ahol nincs Tudat, a Fizikai test fenntartása az elsődleges program. Ebben a nősténynek van prioritása, mert ő hordja ki, szüli meg, táplálja, és szükség esetén védelmezi utódát. Az Állatoknál ebben a Mars segíti, az Embereknél a Hold. Teljesen eltérő minőségek. Nézzünk rá a Nemi Létrán a két területre, vizsgálgassuk a színeket, a jellegeket, a képek hangulatát. Ég és föld a különbség. Az Állatoknál hiánycikk a Férfi, a Tudat, az irányított erő. Mivel a Nap poláris ellentéte a Hold, ha nincs Nap, nincs Hold. Már az Embereknél sincs; ezért is nincs már, vagy nagyon kevéssé van, klasszikus értelemben véve Ember.

A Nők a Nap hiánya miatt becsúsznak a Mars területére, mert valakinek meg kell védeni az utódot, a fajt, a fizikai létezésről gondoskodnia kell; erre már nincs ott a Férfi. A Mars-ban működés és küzdés nagyon fárasztó és konfliktusokkal teli. És mivel nem férfialapanyagról, hanem nőkről van szó úgymond, nem is vezethet el a Naphoz.

És itt jön a csel. Lőjünk fölé. Lőjünk ágyúval verébre. Mint a mesterlövészek, akik a célpont fölé lőnek, hogy a szél, a távolság és a gravitáció lehúzza a golyót; bele a közepébe. „Lőjünk Nyilast-Jupitert”, mondják a mai nők. Férfiak itt úgysem lesznek ezen a fokon, mert ők az Ikrek-Merkúr archetípusból kilépni nem képesek a mai életvitel Mars-elfojtásai miatt. De a Nap kell; az élethez, az Emberi élethez. A Nyilas archetipikus jegy alá két dolog tartozik: az egyik a Spiritualitás nem-materiális szinten, a másik a Külföld és Bőség materiális szinten. Nyilas-energiákat ezen a két területen lehet ’termelni’. De nem a Nyilas kell - az Oroszlán kell, pontosabban kellene; így ’fölélőve’.

Miből áll a mai nők élete? Spirituális dolgokból, ennek leginkább vetített, szelfizett és fennen hirdetett, valamint ábrándozó, nem-valódi módon gyakorlásából, és a többre-jobbra való állandó vágyakozásból. Ebben megteszik az első lépést, és számos férfi Anya-Gyerek viszonyból mechanikusan reagálva megy utánuk ebben, lépés-lemaradással. A mai ’spirituális’ csoportok 95%-a nőkből áll. Nőkből, akik miután hazamennek, vagy négyszemközt beszél velük az ember, vagy összeomlanak, vagy folytatják az állandó vetítést és jövőben élést, hiszen ezek a Nyilas archetipikus jegy jellemzői alacsony szintjein. Hit, Jövő, Remény. Amennyiben nincs rendesen, Férfi-létra módjára aláépítve harmonikus Mars és Nap jellegekkel, mindez meleg levegő; felfújt sárga léggömb.

A Zodiákusban a Nyilas és az Ikrek jegy egymással szemben állnak, bizonyos értelemben kiegészítik egymást. A Nemi Létrán is megtaláljuk őket két végpontként. A Férfi fejlődésének kezdetét és végét jelentik; születéstől halálig. És ide helyezik magukat a mai nők, remélve, hogy lesz belőle Nap. Nap ott van, ahol van Hold is, Hold ott van, ahol van Vénusz, ezt látjuk a Nemi Létrán. Ez a tudatalatti Nap-termelő, fölélövő stratégia nemhogy helyreállítja a kibillent Napot, hanem lehetetlenné teszi helyreállását!

A Nyilas már kettővel a Marsikus jellegek felett van, ezért ott tüze, ereje, rombolása már nincsen. De ez a vetített Nyilasnál nincsen. Ott ugyanúgy megmarad a kontrollálatlan Mars. A legtöbb ’spirituális’ emberen ennek ott vannak a fizikai, egészségügyi jelei. Rövid haj, gyakran vörös, epeproblémák, fogproblémák, körömproblémák, petefészek, méh, veseproblémák, fejfájás, és számos másik Mars-eredetű probléma. Őszintén, én nem ismerek olyan ’spirituális’ embert, akinek rendben levő, harmonikus nemi szerepek szerint működő párkapcsolata lenne. Sőt, 90-95 százalékban nincs is párkapcsolat. Sokszor munka, vagy stabil anyagi helyzet sincs. A kulcs ebben az, hogy ez az Apa-vadászat, Nap-vadászat konzerválja az illetőt az Ikrek-Merkúr archetípusában, és Gyerekeknek nem kell se pénz, se munka, főleg pedig Párkapcsolat, hiszen láttuk, ez az egyetlen fok, ami nem poláris, nincs párja. Ilyen módon válik ez a stratégia a mindenből a semmivé. Konzerválja gazdáját egy Gyermek szintjén, legtöbbször külsőben is. És megosztottá is tesz. Van a kicsi belső mag, aki csak szeretetet szeretne, hölgyek esetében végre Apát, Napot, és van a ’teljesnek’ mutatott külső mag. Ami apró nyomásra beszakad, kidurran a lufi. A legtöbb ilyen ’spirituális’ ember nagyon unja már ezt az egész álmodozást, vetítést, spiri-bizniszt, de azt hiszi, ha abbahagyja, összeomlik. Ez így is van. És nagyon jól van így. Mert onnan tudunk elindulni, ahol vagyunk. Ha egy 0 és 13 év közötti gyerek archetípusában van az energiarendszerünk, akkor onnan. A vetítést elveszítjük, mint a Nyilas zodiákus jegy alsóbb szintjét, és a ’mindent’ is. Hamis reményeket, hamis hitet és hamis lelkesedést is. Realitásokat nyerünk. És ne feledjük, a Szaturnusz, ami most a Nyilas jegyben van, egyenlő a realitással, a szűküléssel és a valódi dolgokkal.

A Nyilas jegy másik fő aspektusa a Külföld. Soha nem volt még olyan kor, amikor ennyi ember vándorolt volna országok között. Nincs Hold, nincsenek gyökerek, otthonok, családok, nincs, ahonnan felvegyük az energiáinkat, ahonnan táplálkozunk, ezért megyünk. Férfiaknál ez kiváló egy darabig. Régen a férfivá-válás része volt a világlátás, szégyen volt, ha valaki otthon ült. Nőknél viszont katasztrofális.  A Nemi Létrán a Hold bal oldalon középen található, és a Nyilas jegy a lehető, lehető, lehető legtávolabb van tőle. Régen az a Férfi, aki nem tudott a Feleségének Otthont, stabilitást biztosítani, szégyenben maradt, és a háború volt az egyetlen, amikor vándoroltak a nők, akkor is kényszerből, és csak átmeneti időre. Ma önként és dalolva. Miért? Amiért fentebb is láttuk. Nincs Vénusz, nincs Hold, nincsenek Nők. A mai nők Gyermekek, férfiak és ’spirituális’ emberek. Ikrek-Merkúr, Mars-Kos és Nyilas-Jupiter van. Mert hiányzik az Apa. A Külföldre emigrált, vagy Külfölddel ingázó nők mind az apjuk helyetti beavatási szertartást próbálják beteljesíteni. A Mars-ot próbálják rendezni, hogy meglegyen a Nap. Van realitása ennek a projektnek? Természetesen az ellenkezőjét érik el vele. Mars-ot termelnek, és elnőietlenednek. Ahol Mars, ott nincs Vénusz, sem Hold, és sajnos Nap sincs; ha hölgyről van szó, és nem férfiról.

Jómagam számos országban éltem már, nagyon sok embert ismerek több kontinensen, és rengeteg ember képletét is elemeztem. Napok óta számvetést végzek magamban a Külföldön élő nőkkel kapcsolatban. Egy konklúzióra jutottam: mind nagyon Marsikus és nincs mellettük harmonikus Marssal bíró Férfi. Körülbelül húsz-huszonöt ember van most itt virtuálisan előttem, Kanadában, Svájcban, Amerikában, Ausztráliában, Ausztriában, Németországban, Svédországban, Angliában, Írországban, Katarban, Dubajban, Új-Zélandon. Egyiknek sem volt, vagy nincs egészséges Marsú apja. Többnek ismerem is az apját. Ezek a hölgyek mind tudatalatt férfivá-avatási szertartást végeznek az apjuk helyett, és vagy nincs párkapcsolatuk, vagy nem tudnak megfoganni. Kemény dolgok ezek, belátom, sajnálom, de ez van. Mondanám, ha ismernék olyat, akinek ez a téma rendben van, de nem. Szívesen írnék konkrét példákat ezekre a kibillentségekre, de etikátlan lenne. Az ex-nejem is külföldön él, és én magam vagyok az élő példa, hogy amikor összejöttünk, összeházasodtunk, kint éltünk, a Marsom végletesen hol elnyomva volt, hol kirobbanva, és tavaly októberre sikerült valamennyire összerendezni, a Szaturnusz áthaladása segítségével.

Ez a két fő Nyilas-termelő stratégia, hogy meglegyen a Nap. De ahol nincs Nap, ott nincs Nap. Ezek a stratégiák tulajdonosaik boldogtalanságát konzerválják, főként, hogy nők végzik őket leginkább. Apa helyett élnek, helyettük végzik a beavatási szertartásokat, az ő Útjukat járják be. Fel, a Férfi-létra legcsúcsára. De nem tudnak ott maradni, mert nem férfitestben vannak, ezért visszacsúsznak Ikrek-Merkúrba. Ahol meg nincs Párkapcsolat, jó munka, stabil anyagi helyzet.

Ott van valódi Nap, ahol a férfiak meg tudják élni a Marsukat. Ez ma már szinte lehetetlen. Ehhez a gépeket vissza kellene szorítani. Valószínűleg azon a ponton túlmentünk már, különösen, hogy kollektíve olyan alacsony a Tudati szint, hogy a fizikai test dédelgetése elsődleges.

Másik megoldás, ha visszajönne a Vénusz-Mérleg és a Rák-Hold. Ez a nők kezében van. Ehhez a Nyilas-stratégiákat kellene abbahagyni. Nem ösztönből üldözni a Napot ’fölélövéssel’, hanem türelmesen, csendben Nőiesedni. Sérülések feloldásával, olyan tevékenységekkel, amik megtermelik ezeket a Női energiákat. Jelenleg nem ismerek ilyen Nőt. Ha így lenne, bevallanám. Ott kaparnám a küszöbét, udvarolnék ezerrel, mert más dolgom, ami fontosabb lenne, jelenleg nincsen. Merkúri Gyermekeket ismerek, Üvöltő, Vörös, szíjas Marsokat ismerek és ’spiriző’ Nyilas-Jupitereket ismerek. Pedig rengeteg ember fordul meg nálam, eszerint nézem az utcákat, és nem. A Férfi energiákkal a Női energiák is eltűntek, úgy tűnik. Ahogy így leeresztett a Nemi Létra mára, lecsorgott az energia az Ikrek-Merkúr szintre. Gyerekek, akik felfújják magukat Nyilas-Jupiter szintekre. A kevésbé elegánsak Mars-ban üvöltenek és bele-belekapnak dolgokba. Nagyon kevés, aki a Nyilas-jellegek ellentétével működne. Türelmes, aprólékos, kitartó, nyitott szemű munkával, kívül, és ami a legfontosabb, belül.

Az első lépés a Nyilas stratégiák motivációinak, majd hiábavalóságának felismerése. Látni, hogy egy megrekedt Apa-szintről érkezik, és nőként esélytelen ebben bárhova is jutnunk ilyen jellegű külső motivációkkal, stratégiákkal. A második önmagunk bepozicionálása a létrán. Onnan indul a külső és belső munka. Feloldani belül a terápiás sérüléseket, amik lehúznak az Ikrek-Merkúr szintre. Majd megtermelni azokat az energiákat, amik a korunknak és nemünknek megfelelő létrafoknak megfelelnek, illetve a Merkúr-Ikrekhez képest megelőző lépcsőfokok.

Ti Nyilas-ban nyomjátok az ambíciókat nagyrészt, és Marsban, Ikrekben. Én ellenpólusként zongorázom (Mérleg-Vénusz) és sokat vagyok otthon (Rák-Hold). Ellentartok. Ízlelgetem a Női minőségeket, hogy ha maradt még Nő, tudjak hova kapcsolódni. Közben pedig dolgozom belül azon, ami visszahúz az Ikrek-Merkúrba, hogy a Mars felszabadulhasson, és a koromnak-nememnek megfelelő Nap-Oroszlán is muzsikálhasson.

A tömeg az Ikrek-Merkúr szint alá fog süllyedni egyre inkább, az Állatok, Növények és Kövek szintjére. Japánban és néhány nagyon iparosodott, ’előrehaladott’ területen már a Kövek szintjén élnek. Nemek nélkül, már szaporodni sem akarnak. Magyarországon egy jelentősebb réteg már a Növények szintjére lecsúszott, az átlag az Állatok jellegeivel él; az elit, a dolgozó kevesek és a ’spirituálisak’ a Gyermekek szintjén működik, erre fújva a Nyilas jellegeket: „minden rendben van”, „fejlődünk”, hitel, adósságok, jövőbe vetett Remény. Ez a realitás, ez van most.

Néhány vízcsepp kiugorhat a folyóból, a tömeg sodródik, leginkább szakadék irányába. Van az angolban egy nagyon jó mondás: „A Titanicon rendezgeti a napernyőket.” Ez történik most: a ’spiritualitással’, Külföldezéssel, hitelekkel, ábrándozással, a vággyal, hogy minden és mindenki fölé emelkedjünk; kiválasztottak, Valakik legyünk!

A Szaturnusz mindezekkel ellentétes jelleg, és három évig karcolgatja, préseli a sárga lufit. Utána belép a Karma csillagjegyébe, a Karma bolygójaként, a Karma másik bolygója, a Pluto mellé. Azt most még hagyjuk, mi lesz akkor, egyelőre ezekkel az illúziókkal kellene rendeződni, lemondani róluk. Lemondani arról, hogy Valakik vagyunk, sőt, a legvalakibbek! Ha mindenki ’Valaki’, akkor nincs ’senki’. És ebben a létramászásban az Élet lényegi, valódi, nemi jellegekkel, azaz Élettel teli részei vesznek el. Közben pedig a folyó halad a szakadék felé, a Szaturnusz pedig a Bak felé.

A következő írásban megnézzük azokat az objektív jeleket-jellegeket, amik alapján bepozicionálhatjuk magunkat, megnézhetjük, hol vannak a kibillentségeink, eggyel előtte pedig egy nagyon érdekes, Nyilas-korszakot és társadalmat vizsgáló izgalmas írás következik.

nemi_letra.jpg

Aktuális híreink:

Február 18-án elindítok egy online Asztrológiai és Önismereti Tanfolyamot, ami 12 alkalomból fog állni. A tanfolyam időpontjai hetente szerdán este 7-től 10-ig lesznek, online. Az első alkalom Február 18, a jelentkezési határidő Február 14, szombat! 

Bővebben olvasni ezeken a linkeken tudtok róla:

http://zoldkor.blog.hu/…/asztrologiai_es_onismereti_tanfoly…
http://www.zoldkor.com/tanfolyamok/kezdo.html
http://www.zoldkor.com/tanfolyam-visszajelzes.html
http://www.zoldkor.com/2015-tavasz-kezdo-tanfolyam.html

Megjelent az 'Iránytű az Asztrológiai Önismerethez' című könyv! 

Átvehető személyesen, időpontegyeztetéssel (babity.richard@gmail.com), és rendelhető utánvéttel is. 

Ár: 3000 forint, Terjedelem: 320 oldal. Az 'Iránytű a Spirituális Fejlődéshez' könyvvel együtt a két könyv ára 5 ezer forint!

Csatlakozni tudtok a Facebook-on a 'Zöldkör' csoporthoz - itt interaktívan tudunk beszélgetni a cikkekről, tudtok kérdéseket feltenni, eszmét cserélni másokkal, barátságokat kötni hasonló érdeklődésű emberekkel és még sok minden mást! :) https://www.facebook.com/groups/zoldkor.blog/. Nagyon jó kis csapat alakult ki, bátran csatlakozzatok! :)

- Elkészült az 'Iránytű a Spirituális Fejlődéshez' című könyv! :) 

Ár: 3000 Ft, Terjedelem: 304 oldal

Átvehető: Budapest, 13. ker., Hegedűs Gyula utca 8, 25-ös kapucsengő, előzetes egyeztetéssel. Vidékről utánvéttel is megrendelhető! - http://fonixhaz.com/kapcsolat.html

- Elkészült a Dhammapada - A Tan Útja' című hangoskönyv! :) Amolyan buddhista Bibliának tekinthető, nagyon szép és érdekes tanítások vannak benne. A linkre kattintva megtekinthető a borítója, megrendelhető, és bele is tudtok hallgatni. :) 

https://www.youtube.com/watch?v=QVOcc5EiOIAhttps://www.youtube.com/watch?v=8F8HqBDGRtc

Átvehető: Budapest, 13. ker., Hegedűs Gyula utca 8, 25-ös kapucsengő, előzetes egyeztetéssel. Ár: 2 ezer forint. Vidékről utánvéttel is megrendelhető! - http://fonixhaz.com/kapcsolat.html

http://zoldkor.com/konyvek-menu/konyvek-hangoskonyvek/a-tan-utja-dhammapada-hangoskonyv.html

- Megnyitottuk a Zöldkör honlapot!!!!! www.zoldkor.com címen érhető el, vagy ide kattintva! :)

- Továbbra is segítünk azoknak, akik szeretnék a Pálmalevelüket megkerestetni, akár a felolvasott után egy másodikat is, és/vagy Asztrológiai Elemzésüket elkészíttetni: a babity.richard@gmail.com címen tudtok jelentkezni.

Itt tudtok előzetesen bővebben tájékozódni:

http://zoldkor.com/
http://zoldkor.blog.hu/2013/09/09/a_palmalevelekrol
http://zoldkor.blog.hu/2013/10/10/a_palmalevelekrol_ii
http://zoldkor.blog.hu/2014/02/02/a_palmalevelekrol_iii
http://zoldkor.blog.hu/2013/12/04/karacsonyra_351

- Online Interjúkban érdekes témákkal kapcsolatban tudtok előadásokat meghallgatni: http://zoldkor.com/forrasok/interjuk.html

- Aki szeretne magán aktívabban dolgozni, fejlődni, életét javítani, a Zöldkör Facebook csoportban, vagy akár a privát emailcímemen is tud érdeklődni terapeutákról, segítőkről.